Lista wybranych przedmiotów:

 

 • fizyka,
 • chemia,
 • matematyka,
 • biologia i ekologia,
 • ochrona środowiska,
 • informatyczne podstawy projekotwania,
 • termodynamika techniczna,
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna,
 • mechanika płynów,
 • materiałoznawstwo,
 • hydrologia oraz nauki o Ziemi,
 • ochrona powietrza,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • budownictwo,
 • gospodarka wodna i ochrona wód,
 •  technologia wody i ścieków,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • gleboznawstwo i rekultywacja,
 • mechanika gruntów,
 • gospodarka odpadami,
 • ogrzewnictwo,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • geotechnika,
 • melioracja,
 • ochrona przed hałasem i wibracjami,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • statystyka,
 • chemia środowiska,
 • planowanie przestrzenne,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • monitoring środowiska,
 • technologie proekologiczne,
 • alternatywne źródła energii,
 • automatyka,
 • sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych.
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, godz. 09:53 - Liliana Kycia