Tematyka ćwiczeń  

Przedsiębiorstwo na rynku europejskim

I semestr roku akademickiego 2014/2015 

ćwiczenia: Piotr Kędzierski

 

 

 

1.

 • Omówienie kwestii organizacyjnych i tematyki zajęć

 

2.

 • Źródła prawa Unii Europejskiej – przypomnienie
 • Stosowanie prawa UE c.d. Zasada bezpośredniego skutku. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa UE

3.

 • Swobodny przepływ towarów: cła, opłaty o skutku równoważnym; ograniczenia ilościowe; dopuszczalne ograniczenia ilościowe. Wspólna Polityka Handlowa

4.

 • Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników; ograniczenia przepływu

5.

 • Swoboda przedsiębiorczości

6.

 • Prawo spółek. Europeizacja prawa spółek

7.

 • Ponadnarodowe formy spółek. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Spółka europejska. Spółdzielnia europejska

8.

 • Kolokwium. Wstęp do prawa konkurencji

9.

 • Reguły konkurencji – podstawy i zakres prawa konkurencji Unii Europejskiej

10.

 • Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję.

11.

 • Zakaz nadużywania pozycji dominującej

12.

 • Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc zakazana i dozwolona

13.

 • Ochrona konsumenta w UE

  Kolokwium

14.

 • Podsumowanie zajęć. Powtórzenie materiału.

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2014, godz. 09:20 - Piotr Kędzierski