1. Projekt "Emigracja - Młodzi" (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"; Lublin 5.03-2.04.1996). Seria cotygodniowych spotkań seminaryjnych, poświęconych problematyce polskiej diaspory, z udziałem najwybitniejszych badaczy naukowych: prof. Krzysztof Dybciak (Kilka przypomnień z historii Polski); dr Rafał Habielski (Emigracja niezłomna); ks. prof. Roman Dzwonkowski (Polski Paryż); dr Zdzisław Kudelski (W kręgu "Kultury"); dr Leszek Szaruga (Polacy w Niemczech).

2. Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie „Środki społecznego przekazu w Małej Ojczyźnie" (Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN"; Pliszczyn 21-24.02.1995).


3. Dyskusja panelowa nad artykułem prof. Ireny Sławińskiej „Autorytet nauczyciela?" (Instytut Jana Pawła II KUL oraz Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN"; Lublin 29.10.1996), organizowana wspólnie z redakcją kwartalnika „Ethos" (KUL).


4. Seminarium dla nauczycieli „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie" (Lublin 15-17.11.2001; Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN", American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge-Massachusetts).


5. International seminary „Memory - Reconciliation. Jewish-Christian Dialogue in Cultural Context". (Norymberga 11-17. 09. 2005; University in Augsburg, University of Notre Dame).


6. Koordynacja humanistyczną częścią programu „Współpraca Uniwersytetów" wspierającego rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego (program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina Interreg III A/TACIS CBS). (06.2006-12. 2007).

 

7. Kierownik komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich (2010-2014).

 

8. Zastępca kierownika zespołu badawczego "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" (2012-2015).

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016, godz. 08:33 - Agnieszka Karczewska