1. Listopad 2011 – czerwiec 2012 - udział w seminarium badawczym „Laboratorium Mikrobadań Instytutu Badań Edukacyjnych”; Warszawa.
  2. Udział w projekcie badawczym Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej – realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – koordynator terenowy badań jakościowych. 
  3. Funkcja Kodera w badaniu nad czytelnictwem  prowadzonym przez dr Zofię Zasacką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 13:11 - Agnieszka Karczewska