2013

  • Weryfikacja poprawności merytorycznej dokumentacji z kodowania zadań otwartych w testach sprawdzających wiedzę i umiejętności gimnazjalistów (obszar III kl.II) wykonana na potrzeby projektu badawczego „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie) – czerwiec 2013 roku
  • Warsztaty dotyczące tworzenia narzędzi dydaktycznych (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie) – 3 lipca 2013r.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 13:01 - Aleksandra Dziak