Przedsiębiorstwo na rynku europejskim – lista pytań do zasad dyplomowania

 

 1. Jakie są podstawowe zasady stosowania prawa Unii Europejskiej?

 2. Co oznacza zasada bezpośredniego skutku stosowania prawa Unii Europejskiej i jakie są jej aspekty?

 3. Jakie są konsekwencje wprowadzenia zakazów wprowadzania ceł i opłat o skutku równoważnym oraz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym? Proszę podać przykłady zakazanych środków wprowadzanych przez państwa członkowskie.

 4. Jak należy rozumieć zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym, odwołując się do orzeczeń w sprawach Dassonville, Cassis de Dijon i Keck?

 5. Jak należy definiować pracownika i członka rodziny pracownika na gruncie prawa UE?

 6. Co oznacza wtórna i pierwotna swoboda przedsiębiorczości?

 7. Czym różni się swoboda przepływu usług od swobody przedsiębiorczości?

 8. Jakie są ponadnarodowe (unijne) formy prowadzenia działalności gospodarczej?

 9. Jakie są sposoby utworzenia spółki europejskiej?

 10. Jakie są podstawowe zasady prawa konkurencji Unii Europejskiej?

 11. Jak jest definiowane przedsiębiorstwo na potrzeby stosowania reguł prawa konkurencji?

 12. Jakie działania (praktyki) antykonkurencyjne przedsiębiorstw są zakazane przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

 13. Czy do przedsiębiorstw sektora publicznego stosuje się reguły prawa konkurencji w pełnym zakresie?

 14. Na czym polega nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa?

 15. Jak wyznaczamy rynek właściwy przedsiębiorstw dla stwierdzenia pozycji dominującej?

 16. Co to jest zakazana pomoc publiczna dla przedsiębiorstw?

 17. Jakie są przykłady dozwolonej pomocy publicznej?

 18. Jakie są podstawy prawne UE dotyczące przedsiębiorstw na rynku europejskim w ogólności?

 19. Jakie są rodzaje aktów prawnych UE dotyczących przedsiębiorstw na rynku europejskim?

 20. Jakich dziedzin prawa (pod względem systematyki legislacyjnej) dotyczą akty prawne UE dotyczących przedsiębiorstw na rynku europejskim?

 21. Które akty prawne UE dotyczące przedsiębiorstw na rynku europejskim są klasyfikowane w kilku dziedzinach prawa (pod względem systematyki legislacyjnej)?

 22. Jakie akty prawne UE obowiązują w dziedzinie poszczególnych swobód?

 23. Jakie akty prawne UE obowiązują w dziedzinie prawa przedsiębiorczości (w szczególności bankowości, ubezpieczeń itp. oraz prawa transportowego)?

 24. Jakie akty prawne UE obowiązują w dziedzinie prawa spółek?

 25. Jakie są akty prawne UE obowiązują w dziedzinie prawa własności intelektualnej?

 26. Jakie są akty prawne UE obowiązują w dziedzinie prawa konsumenckiego?

 27. Jakie są akty prawne UE obowiązują w dziedzinie prawa konkurencji?

 28. Jakie występują sprzeczności/rozbieżności w zakresie klasyfikacji aktów prawnych UE dotyczących przedsiębiorstw na rynku europejskim pod względem ich przynależności do określonych dziedzin prawa (pod względem systematyki legislacyjnej)?

 29. Jakie pojęcia/hasła (Eurovoc) występują najczęściej w aktach prawnych UE dotyczących przedsiębiorstw na rynku europejskim?

 30. Jakie występują sprzeczności/rozbieżności w zakresie pojęć/haseł (Eurovoc) stosowanych w aktach prawnych UE dotyczących przedsiębiorstw na rynku europejskim pod względem w szczególności konsekwencji i adekwatności tych pojęć/haseł?

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2014, godz. 09:28 - Piotr Kędzierski