Swoją wiedze o wodzie mogły tym razem sprawdzić i poszerzyć dzieci z Gminnego Przedszkola w Spiczynie. W zajęciach, które odbyły się 23 października 2014 roku wzięło udział 25 dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
Po krótkim przedstawieniu się i wprowadzeniu, podczas którego przedstawiony został projekt, dzieci musiały odgadnąć zagadkę, której hasło było tematem przewodnim naszych zajęć. Nie sprawiło im to większych trudności i już po chwili wszyscy uczestnicy wiedzieli, że będziemy rozmawiać o wodzie. Na początku dzieci odpowiadały na kilka bardzo prostych pytań:  co to jest woda? Gdzie możemy ja spotkać? Do czego może być wykorzystywana w życiu codziennym? Na zadawane pytania dzieci odpowiadały bardzo chętnie, a ich niektóre odpowiedzi świadczyły z znaczącej wiedzy na zadany temat. Dzieci bardzo chętnie brały udział w grach i zabawach prowadzonych przez nas. Na koniec złożyły ślubowanie przyjaciela wody i obiecały dbać o jej czystość. 
Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014, godz. 14:55 - Angelika Żurawska