lipiec-sierpień 2011

 

Jedna ze słownikowych definicji WDZIĘCZNOŚCI wskazuje, że jest to pragnienie podziękowania i odwzajemnienia się za doznane dobro. Trzeba to dobro dostrzegać i warto je odwzajemniać. Dziękując. Zwyczajnie – słowem, uśmiechem, gestem, ale również w szczególny sposób – przez nadanie honorowego doktoratu, medalu za zasługi, tytułu DEO ET PATRIAE DEDITUS czy uroczyste odnowienie doktoratu.
Tegoroczne świętowanie Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa było połączone z uhonorowaniem dwóch Profesorów naszego Uniwersytetu. Pierwszy z nich – wieloletni dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Ks. Prof. Remigiusz Popowski, otrzymał Medal za zasługi dla KUL. Drugi – postać we franciszkańskim czarnym habicie, dogmatyk i mariolog – O. Prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, odnowił uroczyście doktorat.
Trzecim niezwykle ważnym wyróżnieniem, które zostało wręczone podczas obchodów Święta Patronalnego był tytuł DEO ET PATRIAE DEDITUS, który otrzymał Instytut Prymasa Wyszyńskiego.
W numerze przedstawiamy też relację z wręczenia doktoratu honoris causa S. Małgorzacie Annie Borkowskiej i wspomnienia z doktoratu honorowego Czesława Miłosza w 30. rocznicę jego nadania na KUL-u.
Dziękując, zachęcajmy również do dalszego działania, czy to na niwie nauki i jej popularyzacji, chociażby podczas kolejnego Lubelskiego Festiwalu Nauki, czy na polu dydaktyki, bo jak zauważa Prof. Stanisław Kiczuk na wstępie swojego felietonu, w każdej dziedzinie rzeczą najbardziej praktyczną jest dobra teoria.

 

Zapraszam do lektury.
Radosław Hałas

 

Pobierz pdf