wrzesień-październik 2011

 

Szanowni Państwo,
wrzesień i październik to szczególne momenty dla edukacji i szkolnictwa wyższego. Początek nowego roku szkolnego i akademickiego to czas stawiania pytań o kondycję polskiej szkoły i uczelni, a także ich przyszłość. Tegoroczna matura pokazała, że szkoły nie sprostały zadaniu dobrego przygotowania do egzaminu dojrzałości. Wysoki odsetek niezdanych matur spowodował też automatycznie zmniejszenie liczby potencjalnych kandydatów na studia, a przecież i tak, z roku na rok, liczba ta jest coraz mniejsza, co przekłada się na liczbę studiujących. Jak na tym tle wygląda sytuacja na KUL-u?

Okazuje się, że pomimo spadku ogólnej liczby studentów, na studiach stacjonarnych odnotowaliśmy niewielki, ale jednak, wzrost. Informacje te są zawarte w sprawozdaniu Rektora za ubiegły rok akademicki.  Jest to lektura wielce pouczająca, bo pokazuje obecną kondycję Uniwersytetu. Z tego swoistego „bilansu” 93-latka, wynika, że zarówno liczba studentów, jak poszerzanie oferty studiów przez stworzenie nowych kierunków, w tym prowadzonych w języku angielskim oraz rozwój studiów doktoranckich i kadry naukowej pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Tym bardziej, że na Uniwersytecie przybywa miejsc, które, tak jak np. nowy gmach biotechnologii, umożliwią prowadzenie nowoczesnych badań.

W Przeglądzie znajdziemy też szereg informacji o wydarzeniach z życia naszego Uniwersytetu, w tym tę od dawna oczekiwaną, a ogłoszoną 26 września przez Stolicę Apostolską, o powołaniu nowego Metropolity Lubelskiego, którym został bp Stanisław Budzik.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki  w zmienionej rzeczywistości  prawnej. Nowości dotyczą całej społeczności akademickiej, w tym przede wszystkim studentów, którzy od przyszłego roku akademickiego będą płacić za kształcenie na drugim kierunku studiów. Ponadto wkrótce uczelnie będą rozliczane z efektów kształcenia, a uczelnianym sprawdzianem ma być badanie losów absolwentów.

Nowości z czasem nam spowszednieją, a w ciągle zmieniającym się świecie trzeba zawsze pamiętać, że vita peregrinatio est.

Zapraszam do lektury
Radosław Hałas

 

 

 Pobierz pdf