PP-winieta2.png

Przegląd Psychologiczny

The Review of Psychology

ISSN  0048-5675

 

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: Andrzej Sękowski

WSPÓŁREDAKTORZY / CO-EDITORS: Augustyn Bańka, Jerzy Brzeziński, Zdzisław Chlewiński, Aleksandra Gała (SEKRETARZ REDAKCJI/SECRETARY), Edward Nęcka, Piotr Oleś, Bogdan Wojciszke

RADA REDAKCYJNA / EDITORIAL ADVISORY BOARD: Adam Biela, Marta Bogdanowicz, Anna Brzezińska, Janusz Czapiński, Dariusz Doliński, Andrzej Eliasz, Tadeusz Gałkowski, Janusz Grzelak, Maria Jarymowicz, Danuta Kądzielawa, Waldemar Klinkosz, Mirosław Kofta, Stanisław Kowalik, Józef Kozielecki, Maria Ledzińska, Maria Lewicka, Wiesław Łukaszewski, Jerzy Mellibruda, Czesław Nosal, Kazimierz Obuchowski, Roman Ossowski, Zofia Ratajczak, Janusz Reykowski, Helena Sęk, Jerzy Siuta, Jan Strelau, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Janusz Trempała

Adres Redakcji / Editorial Office Address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel./fax 081 445 34 47
e-mail: [kontakt]

 

Przegląd Psychologiczny 51 (2008) nr 4

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 10:43 - Stanisław Sarek