Szanowni Państwo,

 

Medal za Zasługi dla KUL dla ks. prof. dra hab. Stanisława Janeczka i Gratae Memoriae Signum Universitatis dla Wiesława Myśliwskiego. Inauguracja roku akademickiego w lubelskim Areszcie Śledczym. To w listopadzie. W grudniu zaś świętowaliśmy kolejną rocznicę powstania naszej Alma Mater i nadchodzące święta Bożego Narodzenia podczas spotkania opłatkowego. O tych i kilku innych wydarzeniach z ostatnich dwóch miesięcy minionego roku piszemy na łamach niniejszego numeru „Przeglądu Uniwersyteckiego”.

 

„Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach” – wyznał Jan Paweł II, odwiedzając rodzinne Wadowice w czerwcu 1999 r. W związku z 100. rocznicą urodzin papieża Polaka i beatyfikacją prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego rok 2020 zapowiada się na naszym Uniwersytecie interesująco. W programie wspólnych obchodów zaplanowano wydarzenia naukowe, kulturalne i sportowe, które będziemy relacjonować. W tym numerze piszemy zaś o jednej z inicjatyw Instytutu Jana Pawła II związanej z datą 18 V 1920 r.

dr Marzena Krupa

redaktor naczelna