PU_141-142Pro Deo et Ecclesia – dla Boga oraz Kościoła w życiu i w służbie: prymas Polski kardynał Józef Glemp, papież Benedykt XVI, papież Franciszek, błogosławiony papież Jan Paweł II. Wydarzenia ostatnich miesięcy połączyły  ich imiona, zaś chronologia tych wydarzeń uszeregowała je w takiej właśnie kolejności. Pożegnanie Prymasa, rezygnacja Benedykta ze Stolicy Piotrowej, wybór prymasa Argentyny na 266. papieża, 8. rocznica odejścia do domu Ojca naszego Profesora-Papieża. Czas tych znaczących faktów w życiu Kościoła powszechnego oraz polskiego wypełniły też inicjatywy i obchody uniwersyteckie, a mianowicie, uroczystości liturgiczne, wydarzenia naukowe, imprezy kulturalno-artystyczne.
Uniwersytet Lubelski, założony w 1918 r. przez ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego na wzór najlepszych europejskich uniwersytetów katolickich, od 1928 r. pod nową nazwą Katolicki Uniwersytet Lubelski i od 2005 r. noszący imię Jana Pawła II, obchodzi w bieżącym roku 95-lecie swego istnienia. Obecne i przyszłe dni, przybliżające do świętowania szczególnego jubileuszu 100-lecia Uczelni, stały się tematem wywiadu z JM Rektorem KUL ks. prof. drem hab. Antonim Dębińskim.
Szanowni Państwo, zapraszam do lektury pierwszego tegorocznego numeru „Przeglądu Uniwersyteckiego”, przygotowanego w odmienionej nieco formule z okazji 25-lecia periodyku, numeru podwójnego – po części ze względów merytorycznych, po części w wyniku zmian reorganizacyjnych i personalnych w redakcji.
Zapraszam również do współtworzenia pisma naszej Uczelni

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz pdf