Przekonania_2

Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością

Mariola Łaguna
Recenzje: prof. Andrzej Falkowski, prof. Bogdan Wojciszke
ISBN 978-83-7489-257-5
format: 155x230, oprawa miękka, 263 strony
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

„Monografia Marioli Łaguny podejmuje ważną społecznie tematykę psychologicznych wyznaczników przedsiębiorczości. […] Dawno nie widziałem tak perfekcyjnie wykonanych badań w dziedzinie, w której liczni badacze poprzestają na dość nieporadnych korelacjach. Uzyskane wyniki są bardzo interesujące i poddane zostały rzetelnej dyskusji, która obejmuje wątki zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dla problematyki przedsiębiorczości. […] Monografia będzie przydatna nie tylko psychologom i studentom psychologii, ale także szerszemu gronu czytelników z pokrewnych dyscyplin”.
Z recenzji prof. Bogdana Wojciszke
„Autorka przygotowała książkę, która może by ć interesująca nie tylko dla czytelników zajmujących się przedsiębiorczością. Z uwagi na szeroko potraktowane zagadnienia motywacyjno-osobowościowe może także być interesujący dla czytelników w ogóle zajmujących się osobowością i zachowaniami celowymi”.
Z recenzji prof. Andrzeja Falkowskiego

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 09:22 - Mariola Łaguna