Przelicznik ocen jest dostępny po zalogowaniu na platformie moodle http://e.kul.pl/info.html (lewe górne menu) → studenci> erasmus> wyjazdy na studia> wzory dokumentów ......> przelicznik ocen.