PL:

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ – PORTRET INTELEKTUALNY

 

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 2

 
Strony/pages: 5-21  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.2-1

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Dr. hab. Przemysław Gut, Prof. of KUL—Department of the History of Modern and Contemporary Philosophy at the Faculty of Philosophy of the John Paul II Catholic University of Lublin; address for correspondence: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e-mail: dedo@kul.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Gut, Przemysław. 2017. Gottfried Wilhelm Leibniz: An Intellectual Portrait. "Roczniki Filozoficzne" 65, 2: 5-21, DOI: 10.18290/rf.2017.65.2-1.

 

  

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017, godz. 12:55 - Anna Karczewska