Studentko, Studencie pierwszego roku,

 

witam Was serdecznie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gratuluję wyboru Uczelni i cieszę się niezmiernie, że właśnie tutaj podejmujecie kolejny etap życia i nauki - na najstarszym Uniwersytecie w Lublinie, tak mocno związanym z osobami: św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Nie tak dawno, sam byłem studentem pierwszego roku. Wiem, że możecie czuć się zagubieni i zdezorientowani w gąszczach korytarzy naszej Uczelni. Pragnę Was jednak uspokoić - to szybko minie. Pamiętajcie o tym, że na Uniwersytecie funkcjonuje Uczelniany Samorząd Studentów, który jest Waszym reprezentantem i pomoże Wam we wszystkich sprawach, związanych z Waszymi studiami.

 

W tym miejscu chciałbym także przekazać Wam pewne wskazówki. Pamiętajcie, że studia to nie tylko wysiłek zdobywania wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności, ale też czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, realizowanie marzeń, a także pielęgnowanie przyjaźni i miłości. Okres studiów jest czasem kształtowania światopoglądu, uczenia się postaw społecznych i rozwijania wartości, które później decydują o wyborach życiowych. Kształtujcie więc swoje umysły i swoje serca, pamiętając o tym, że troska o jedno i drugie jest podstawą formacji dojrzałego człowieka.

 

Na progu nowego roku akademickiego, tak istotnego dla Was, życzę Wam, aby okres studiowania był czasem dobrym i owocnym, czasem rzetelnej nauki i radosnej integracji. Mam nadzieję, że Wasza młodzieńcza ciekawość i energia będą motorem Waszych dalszych działań i osiągnięć.

 

 

Ze studenckim pozdrowieniem,

Tomasz Tokarski

Przewodniczący Rady Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

Autor: Tomasz Tokarski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2014, godz. 10:35 - Tomasz Tokarski