Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią

 

"Przewodnika po systemie szkolnictwa wyższego i nauki"

 

 

Publikacja obejmuje m.in.:

 

  • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
  • Sprawy pracownicze
  • Procedury awansu naukowego
  • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  • Finansowanie uczelni
  • Nadzór nad uczelniami.
Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019, godz. 11:03 - Agnieszka Matwis