Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
oraz
Instytut na rzecz Państwa Prawa
wraz z grupą badawczą MIGRA-TEAM

 

zapraszają na konferencję

 

„Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej"

 

· 11 marca 2016 · Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie ·


PROGRAM KONFERENCJI

 

09.15 Recepcja Konferencji


09.45 Uroczyste otwarcie Konferencji
• Ks. prof. Piotr Stanisz, Dziekan WPPKiA KUL
• Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, Dyrektor Instytutu Europeistyki
• Dr Tomasz Sieniow, członek Rady Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa

 

10.00-11.15 I panel: Kryzys migracyjny – w poszukiwaniu diagnozy,
moderacja dr Tomasz Sieniow (KUL)

 

Dr hab. Maciej Duszczyk (UW), Polityka imigracyjna UE - czy to już koniec?
Dr hab. Elżbieta Dynia (URz), Ewolucja polityki migracyjnej UE - wnioski de lege ferenda
Dr hab. Paweł Turczyński (UWr), FRONTEX: 10 lat doświadczeń i perspektywy dalszej
ewolucji
Dyskusja

 

11.15-11.30 - przerwa kawowa

 

11.30-12.45 II panel: Kryzys migracyjny jako wyzwanie dla systemu prawnego UE,
moderacja dr Wojciech Staszewski (KUL)

 

Dr Dagmara Kuźniar-Kwiatek (URz), Wspólny europejski system azylowy-założenia i
perspektywy
Dr Julia Wojnowska (UAM), Karta praw podstawowych UE jako kluczowy instrument
prawny unijnej polityki migracyjnej
Dr Katarzyna Strąk (INP PAN), Kierunki rozwoju polityki UE w dziedzinie powrotów w
kontekście kryzysu uchodźczego
Mgr Monika Szulecka (UW), Wyzwania związane z kontrolą migracji w warunkach strefy
Schengen - przypadek Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej
Dr Edyta Krzysztofik (KUL), Redefinicja przesłanki porządku i bezpieczeństwa
publicznego państw członkowskich w kontekście praw pobytowych uchodźców

 

12.45-13.00 - przerwa kawowa

 

13.00-14.15 III panel: Kryzys migracyjny – wymiar społeczno – polityczny,
moderacja dr hab. Wojciech Rożnowski (KUL)

 

Dr Maciej Cesarz (UWr), Rola i znaczenie Turcji w polityce imigracyjnej Unii Europejskiej
Dr hab. Marzena Toumi (KUL), Islamizacja czy asymilacja?
Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym (UMCS), Opiekuńczy kontekst procesów migracyjnych –
uwarunkowania
Dr Wojciech Wciseł (KUL), Fala emocji. Reakcje internautów na kryzys migracyjny w 2015
roku
Rafał Baczynski-Sielaczek (ISP), Polityka recepcji i integracji migrantów przymusowych
w Polsce

 

Podsumowanie konferencji wraz z rekomendacjami dla działalności grupy MIGRA-TEAM

 

14.30 - obiad

 

 

Nowy-1

Konferencja współfinansowana w ramach

programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

 

 

                       

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 16:49 - Paweł Wojtasik