W dniu 23.12.2022 biuro czynne do 12:00

W dniach 24.12.2022 - 01.01.2023 biuro nieczynne

Staże krajowe dla studentów

Projekt Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
Nasza oferta
W ramach udziału w programie Uczestnik/czka projektu realizuje staż w wybranej przez siebie Jednostce Przyjmującej, zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz specyfiką kierunku. Za udział w projekcie Uczestnik/czka otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium.
Kierunki objęte projektem
  • Psychologia, jednolite magisterskie
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopnia
Staże krajowe
16 tygodniowe staże (480 godz.)
Wymiar stażu minimum 20 godzin/tydzień - maksimum 40 godzin/tydzień -> łącznie 120 godzin/4 tygodnie
Stypendium stażowe 2160,00 zł/miesiąc (koszt całk.)
Dodatkowe korzyści

Referencje pracodawcy

Refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% Uczestników/czek projektu - 400 zł/mc

Termin rekrutacji do czerwca 2022

ZGŁOŚ SIĘ!

Uwaga! Udział w projekcie skierowany jest wyłącznie do Studentów/ek KUL będących na ostatnim roku studiów.

 


Rekrutacja

Dokumenty

Jednostki Przyjmujące

Strefa Pracodawcy

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2022, godz. 08:44 - Oskar Belcik