dr hab. Jan Ptak, prof. KUL
Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej
 1. Telefon:
 2. Zainteresowania naukowe: weksylologia; historia wojskowości średniowiecznej
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Historia średniowieczna (proseminarium);
  • Historia średniowieczna (seminarium),
  • Wojskowość Polski dzielnicowej (wykład monograficzny);
  • Nauki pomocnicze historii (konwersatorium dla studentów historii sztuki)
 4. Wybrane publikacje:
  • Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002.
  • Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn 1997.
  • Sub daemonum vexillo... Pogańskie chorągwie widziane oczami średniowiecznych mieszkańców ziem polskich, [w:] Peregrinatio ad Veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. U. Borkowska OSU (i in.), Lublin [2005] s. 419-429.
  • Ideowe treści dzieła Jana Plastwiga „Chronicon de vitis episcoporum Warmiensium”, [w:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze – początek czasów nowożytnych, red. U. Borkowska OSU, Lublin 1996, s. 195-215.
  • Działania zbrojne Polski i Litwy przeciwko państwu krzyżackiemu w Prusach jesienią 1330 r., [w:] Studia Grunwaldzkie, t. 1, Olsztyn 1991, s. 34-51.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017, godz. 19:25 - Marcin Baranowski