W dniu 8 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta w Puławach, na zaproszenie Pana Janusza Grobela - Prezydenta Miasta Puławy, inż. Wojciech Mielniczenko zaprezentował koncepcję "Puławskiego Szlaku Modernizmu", która jest efektem pracy inżynierskiej, obronionej na kierunku Gospodarka przestrzenna KUL w 2018 r. pod kierunkiem dra inż. Jana Kamińskiego. W spotkaniu uczestniczyli także: Wiceprezydent Tadeusz Kocoń oraz liczni urzędnicy, architekci, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji oraz promotor pracy.

Koncepcja przewiduje wyznaczenie szlaku, który umożliwi poznawanie najciekawszych modernistycznych budynków Puław a także modernistycznej kompozycji miasta. Młode miasto, jakim są Puławy może poszczycić się wyjątkową w skali Polski, a mało dotychczas zinwentaryzowaną, kolekcją obiektów modernistycznych wraz z ich kompozycją, które mogą stać się kolejną, po powszechnie znanych zabytkach, atrakcją miasta oraz elementem kształtującym jego tożsamość.

 

W ramach spotkania rozmawialiśmy o możliwościach współpracy, w celu powstania szlaku oraz planach na dalsze badania, które inż. Wojciech Mielniczenko będzie kontynuował m.in. w ramach pracy magisterskiej.

 

2018_03_08_pulawy_1

2018_03_08_pulawy_2

2018_03_08_pulawy_3

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018, godz. 15:37 - Anna Położyńska