-PUBLICATIONS-

 

 

informator_ros_400   informator_ang_400   informator_ukr_400

T. Sieniow (red.),  M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator, Lublin 2009.

 

 

podrecznik_pl_400    podrecznik_ang_400    podrecznik_ros_400     podrecznik_ukr_400

T. Sieniow (red.),  A. Kosińska, P. Wojtasik , Lubelski Podręcznik Migracyjny, Lublin 2009.

 

 

zarys_prawa_instytucjonalnego_ue_1_400Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2009

 

pokj_150Krzysztofik E., Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wolters Kluwer 2009.

 

image_0078_968Kuś A., Komentarz do art. 23, 24, 25, 26, 27 i 135 TWE, w: Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspolnotę Europejską, red. A. Wróbel, Tom I pod red. D. Miąsika i N. Półtorak, Wolters Kluwer 2008.

 

zarys-finansow_800 

A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa wspólnotowego, Warszawa 2008.

 

 

zasady-i-ograniczenia_800S. Dubaj, A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Zamość 2008.

 

 

schengen_2_400A. Kuś, T. Sieniow (red.), Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

 

schengen-en_800English version

 

 

schengen-rus_800Ukrainian version 

 

 

wl_intel_400
T.Sieniow, W.Włodarczyk (red.), Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 2007.


reglament_400Kuś A. Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Szczecin-Lublin 2006.


byc_i_miec_400A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka i narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.


wkc_400Kuś A., Wprowadzenie, w: Wspólnotowy Kodeks celny. Wspólnotowy system zwolnień celnych. Polskie prawo celne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2004.


prcelne_400Kuś A., Prawo celne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2003.


skubisz_400Skubisz R. (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, C.H. Beck, Warszawa 2003.


pr_podstaw_400Policastro P., Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych, Polski przykład,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.

 

 

gosp_proc_celne_400Kuś A., Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej, wyd. Polskie Wydawnictwa Prawnicze IURIS, Warszawa - Poznań 2001.