Publications of the Department:

 

Series·- Publications of the Department of Criminal Law KUL:

1. Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, Lublin 1999.
2. Sto lat polskiego prawa karnego, Lublin 2002.
3. Prawo karne stanu wojennego, Lublin 2003.
4. Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89, Lublin 2004.
5. Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, Lublin 2005.
6. Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2006.
7. Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007.

Monographs:

Kodeks karny, część szczególna, Warszawa 2005.

 

Prawo karne, pod red. A. Grześkowiak, Warszawa 2007.

 

 

Kodeks karny, część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2008.