Organised conferences:

· Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, KUL 15.12.1998.
· Sto lat polskiego prawa karnego, KUL 29.11.1999.
· Prawo karne stanu wojennego, KUL 21.03.2002.
· Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89, KUL 4.04.2003.
· Prawo karne i jego instytucje według Profesora Juliusza Makarewicza, KUL 27.04.2004.
· Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, KUL 10.05.2005.
· Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, KUL 24.04.2006.
· Hominum causa omne ius constitutum est, KUL 25.10.2006.

 

 

 

Publications of the Department:

 

Series·- Publications of the Department of Criminal Law KUL:

1. Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, Lublin 1999.
2. Sto lat polskiego prawa karnego, Lublin 2002.
3. Prawo karne stanu wojennego, Lublin 2003.
4. Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89, Lublin 2004.
5. Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, Lublin 2005.
6. Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2006.
7. Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, Lublin 2007.

Monographs:

Kodeks karny, część szczególna, Warszawa 2005.

 

Prawo karne, pod red. A. Grześkowiak, Warszawa 2007.

 

 

Kodeks karny, część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2008.