List of publications:

 

1) Wołk A., Obszar Schengen - przestrzeń bez granic wewnętrznych,  Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 5/2007.

2) Wołk A., Miszczuk E., Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Sprawozdanie z konferencji, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 4/2007.

3) Wołk A., Miszczuk E., Układ z Schengen, szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Sprawozdanie z konferencji, Studia Prawnicze KUL 2-3/2007.

4) Parol A., 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec- doświadczenia i perspektywy, Sprawozdanie z konferencji , Studia Prawnicze KUL 4/2009.

5) Parol A., Mały ruch graniczny, Konwencja dublińska, Konwencja z Prüm, CELAD, MAG, CIREFI, w: Strefa Schengen. Prawo-praktyka. Mały słownik, W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, P. Wiśniewski, Lublin – Tomaszów Lubelski 2010, (oddane do druku)