Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

29 czerwca 2022 r. o godz. 12.15

w sali GG 208, przy Al. Racławickich 14 odbędzie się 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie filozofia

 

mgra Wiesława Buszmana

na temat

 

Petera F. Druckera (1909-2005)
koncepcja zarządzania:
analiza semiotyczno-metodologiczna

 

Promotor:

  • prof. dr hab. Andrzej Bronk

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Łukasz Hardt, UW
  • prof. dr hab. Marek Hetmański, UMCS

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: www.kul.pl/doktorat.

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27.

 

 

Prof. dr hab. Piotr Kulicki

Dyrektor Instytutu Filozofii

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2022, godz. 13:55 - Andrzej Zykubek