tozsam_oles_425

Ukazała się książka pod redakcją Piotra Olesia i Anny Batory
pt. "Tożsamość i jej przemiany a kultura"

 

             Czym jest tożsamość człowieka? Czy w ogóle można ją poznać? Czy stanowi ją zestaw kategorii jakimi opisujemy siebie i odróżniamy siebie od innych? Czy jest historią życia? Czy unikatowym sposobem interpretowania doświadczeń? Czy wiązką procesów pozwalających utrzymać wewnętrzną jedność i integrację? Jaki wpływ na tożsamość ma kultura? Czy tożsamość współczesnego człowieka pełni jeszcze rolę integrującą osobowość? Czy może pozwala raczej poszukiwać nowych zakresów doświadczeń i wyznacza otwartość na zmiany? Czy możliwa jest złożona i wielogłosowa tożsamość?

            Wokół takich pytań skupiają się interdyscyplinarne rozważania autorów, których rozdziały pomieszczono w tej inspirującej monografii. Zawiera teksty pisane z perspektywy filozofii, antropologii, socjologii kultury, psychiatrii, ale przede wszystkim psychologii: poznawczej, kulturowej i narracyjnej. Autorzy nawiązują zarówno do bogatej tradycji myśli psychologicznej i socjologicznej, jak również do najnowszych osiągnięć badawczych - teoretycznych i empirycznych dotyczących szeroko pojętych zjawisk tożsamościowych. Autorzy reprezentują nie tylko odmienne dziedziny wiedzy o człowieku, ale też różne środowiska naukowe. Dużym atutem książki jest fakt, że książka tyleż daje odpowiedzi na „stare" pytania o tożsamość, co wzbudza „nowe" - intrygując Czytelnika wielością perspektyw i możliwych wyjaśnień.

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2008, godz. 14:31 - Wiesław Talik