PUBLIKACJE


  

Poezja

 

-    „Zamojski Kwartalnik Kulturalny"2002, nr 1-2 (70-71) 2002, s. 94

-    „ Zamojski Kwartalnik Kulturalny"2004, nr 1-2 (78-79), s. 79

-    „Akant" 2003, nr 9 (74), s. 36

-    "Akant" 2004, nr 2 (80), s. 15

-     „Akant" 2004, nr 5 (83), s. 27

-     „Akant" 2004, nr 13 (91), s. 32, 34

-     "Autograf" 2004, nr 5, s.

-      Imperatyw-antologia poezji, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2005, s. 49-50.

-     „Gazeta Wyborcza", Lublin 16-17 IV 2005, s. 7

-      Zaułek Poetów-almanach młodych poetów lubelskich, Lublin 2005, s. 65-68

-     „Studium" 2005-2006, nr 6(54)- 1 (55), s. 56-57

-     „Akant"2006, nr 1 (105), s. 23

-      „Lampa"2008, nr 3, s.19

-      Gazeta Wyborcza", Lublin 18 X 2008, s. 6

-      „Nawias” 2009, nr 8, s. 11-13 

-      "Moje świata widzenie VIII", Łódź 2010, s. 23-25 (almanach pokonkursowy)

  

ARTYKUŁY

 

- Miasto nieznanych poetów, Dziennik Wschodni, 10 XI 2006 Lublin,  s. 7

- Mit Lwowa w twórczości Adama Zagajewskiego, [w:] АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ:  ЛІНГВІСТИКА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. Міжвузівський збірник наукових статей, Випуск XIX, Бердянськ: БДПУ 2008, str. 231-237.

- Co tam panie w Ameryce – o recepcji poezji Adama Zagajewskiego w Stanach Zjednoczonych (So, What’s New in America, sir?), „Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 189-198.

- Liternet, czyli słów kilka o liter@turze w Internecie, [w:] Inna literatura. Dwudziestolecie 1989-2009, red. Zbigniew Andres, Janusz Pasterski, Rzeszów 2010, t. I, s. 136-142.

- Obraz Lublina w twórczości poetów lubelskich, [w:] АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ: ЛІНГВІСТИКА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. Міжвузівський збірник наукових статей, Випуск XXIII, Бердянськ: БДПУ 2010, Частина 2, str. 433-441

- „Światowe echa”, czyli recepcja twórczości Adama Zagajewskiego w tekstach krytyków europejskich i amerykańskich, [w:] Literatura polska w świecie, red. Romuald Cudak, Katowice 20010, t. III, s. 311-316.

- Poeta Miasta (Adam Zagajewski) [w:] Czytanie współczesności, red. Małgorzata Łukaszuk, Małgorzata Peroń, Lublin 2010, s. 151-163.

- Senior Lobo z Lublina, „Kurier Lubelski” („Magazyn”), 04. 02. 2011, s. VIII.

- Poeci „brulionu” wobec Adama Zagajewskiego - od admiracji do negacji? (http://www.neurokultura.pl/felietonesej/1078-hnidiuk-jacek-poeci-brulionu-wobec-adama-zagajewskiego-od-admiracji-do-negacji-.html)

- Lwów jako przestrzeń magiczna w twórczości Adama Zagajewskiego (złożone do druku). Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, praca zbiorowa, pokonferencyjna.

 

 

RECENZJE

 

Poezja

 

- Fotograf wnętrz, "Akant", Bydgoszcz 2005, nr 13 (104), s. 45. (Grzegorz Korba, Przejaśnienia, Lublin 2005)

- Miłość, Bóg i Mariupol, "Akcent", Lublin 2009, nr 13 (117), s. 159-162 (Wojciech Sołtys, I jeszcze dalej, Lublin 2008)

- Medytacje miejskiego filozofa, "Wyspa" 2009, nr 4 (12), s. 120-123 (Tomasz Majzel, Fotoalbum, Szczecin 2009)

- Matejko z mieczem w ręku, "Nowe Książki", Warszawa 2010, nr 2, s. 22-23, (Piotr Macierzyński, Zbiór zadań z chemii i metafizyki, Kraków 2009)

- No właśnie, nic, „Nowe Książki” 2010, nr 3, s. 25 (Piotr Piaseczyński, Moleskine, Olsztyn 2009) 

- 1:0 dla Zagajewskiego, "Wyspa" 2010, nr 1 (13), s. 107-109 (Adam Zagajewski, Niewidzialna ręka, Kraków 2009) 

- Poetycki koktajl, „Znaj” 2010, nr 6, s. 164-166 (Mariusz Cezary Kosmala, Sequel, Siedliszcze 2008)

-  Kanonada banału, „Nowe Książki” 2010, nr 5, s. 55 (Joanna Roszak, Lele, Poznań 2009)

Pomiędzy było i jest, "Nowe Książki" 2010, nr 8, s. 74 (Jacek Mączka, Bliższe okolice, Nowa Ruda 2010)

- Poetycka wieża Babel, "Znaj" 2010, nr 7, s. 116 (Piotr Prokopiak, Przedcisze, Szczecinek 2008)

- Droga do Damaszku, "Znaj" 2010, nr 7, s. 117 (Grzegorz Przepiórka, Aneks, Siedlce 2009)

- Ciekawa odmiana, "Znaj" 2010, nr 7, s. 117 (Leszek Żuliński, Rymowanki, Kielce 2010)

- Jeszcze się po tym świecie szastam”, „Nowe Książki” 2010, nr 9, s. 66 (Bolesław Taborski, Jedyne wyjście, Toruń 2010)

- Językowi dać nowy język, „Wyspa” 2010, nr 2, s. 181-182 (Krystyna Miłobędzka, zbierane, gubione 1960-2010, Wrocław 2010)

- Poeta prowincji i Balearów, "Nowe Książki" 2010, nr 12, s. 16 (Wiesław Kulikowski, Milcząca na złotej kładce, Kraków 2010)

- Popiół i diament, „Wyspa” 2010, nr 3 (15) s. 165-167  (Ewa Lipska, Pogłos, Kraków 2010)

 - „Trochę przeżyłem…”, „Nowe Książki” 2011, nr 3, s. 41 (Stefan Jurkowski, Pod każdym słońcem, Łódź 2010, Poezje wybrane, Warszawa 2010)

- Kto może, niech czyta, „Znaj” 2011, nr 9, s. 116-117 (Danuta Góralska-Nowak, Droga do domu, Świdnica 2010)

- „Po co Bogu zmarli?”, ‘Znaj” 2011, nr 9, s.117 (Dariusz Dziurzyński, Symultana, Warszawa 2010)

- Za i przeciw, ale jednak za, „Nowe Książki” 2011, nr 5, s. 49-50 (Roman Honet, Piąte królestwo, Wrocław 2011)

- Wiatrołomy wierszy, „Nowe Książki” 2011, nr 9, s. 50 (Krzysztof Karasek, Wiatrołomy, Sopot 2011)

- Za to się płaci, „Nowe Książki” 2011, nr 10, s. 68 (Piotr Mitzner, Kropka, Warszawa 2011)

- Dzierżoniów, Pieszyce, Chicago, „Nowe Książki” 2011, nr 10, s. 70-71 (Adam Lizakowski, Pieszyckie łąki, Dzierżoniów 2011)

- Historia pewnej traumy, http://zeszytypoetyckie.pl/krytyka/883-historia-pewnej-traumy (Grzegorz Kwiatkowski, Osłabić, Nowa Ruda 2010)

 

 

 

Proza

 

- Całość odnaleziona, "Wyspa" 2009, nr 4 (12), s. 126-127 (Krzysztof Niewrzęda, Poszukiwanie całości, Szczecin 2009) 

- Tylko próba, „Migotania, przejaśnienia” 2010, nr 2-3 (27-28), s. 55 (Kamil Gołaszewski, Rozpad, Olsztyn 2009)

-  Andrzej Sosnowski superstar, „Wyspa” 2010, nr 2, s. 176-177 (Trop w trop – rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, wybór, opracowanie i wstęp Grzegorz Jankowicz, Wrocław 2010)

- Pan od poezji i prozy, „Nowe Książki” 2010, nr 10, s. 14-15 (Andrzej Franaszek, Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy, Kraków 2010)

- Stanisława Chyczyńskiego widzenie literatury, „Nowe Książki” 2010, nr 11, s. 47 (Stanisław Chyczyński, Życie poza nawiasem. Szkice o literaturze, Bydgoszcz 2010) 

- J. M. R. czyli Jego Miłość Rymkiewicz, „Wyspa” 2010, nr 4 (16), s. 154-155 (Jarosław Marek Rymkiewicz, Samuel Zborowski, Kraków 2010)

- Nie zniechęcam…, "Nowe Książki" 2011, nr 1, s. 22-23 (Włodzimierz Paźniewski, Przystanek Chaos, Katowice 2010)

- Lekkie, łatwe i przyjemne ocalanie pamięci, „Nowe Książki” 2011, nr 4, s. 22-23 (Janusz Anderman, Fotografie ostatnie, Kraków 2010)

- Lokalne nie jest mniej cenne, „Nowe Książki” 2011, nr 7, s. 14-15 (Waldemar Michalski, Klucze i słowa. Szkice literackie, Lublin 2011)

- „Spiski”, czyli o tatrzańskich przygodach cepra Kuczoka z samiućkiego Śląska, „Wyspa” 2011, nr 2 (18), s. 140-142 (Wojciech Kuczok, Spiski, Warszawa 2010)

- Lekka przesada” bez przesady” „Wyspa” 2011, nr 3, s. 128-129, (Adam Zagajewski, Lekka przesada, Kraków 2011)

- Siła pisanego słowa, „Nowe Książki” 2011, nr 11, s. 50 (Jacek Gutorow, Księga zakładek, Biuro Literackie, Wrocław 2011)

- „To był fachura”, „Zarys – magazyn kulturalny” 2011, nr 10, s. 250-252 (Agnieszka Kosińska, Rozmowy o Miłoszu, Warszawa 2010)
 


Książki naukowe

 

-Interdyscyplinarność, głupcze, "Forum Akademickie" 2010, nr 3, s. 69. (Umaszynowienie, red. Krzysztof Hoffmann, Justyna Koszarska, Piotr Bogalecki, Szczecin 2009)

- Transdyscyplinarny archipelag, "Forum Akademickie" 2010, nr 5, s. 69. (Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, red. Seweryna Wysłouch, Beata Przymuszała, Warszawa 2009) 

 - Forrest Gump i teoria inteligencji, "Forum Akademickie" 2010, nr 7-8, s. 104  (Jose Antonio Marina, Porażka inteligencji, czyli głupota w teorii i praktyce, Kraków 2010) 

- Trzy próby, „Forum Akademickie” 2010, nr 9, s. 70 (Irina Lappo, Teatr Czechowa w Polsce, Lublin 2010) 

- Adaś Miauczyński w biznesie, "Forum Akademickie" 2010, nr 11, s. 69 (Universitas nova. Innowacyjny uniwersytet. Monografia towarzysząca projektowi „Akademik – młody przedsiębiorca. Bo wiedza to największy kapitał”, red. Zbigniew Kadłubek, Katowice 2010)

- Obroni się sama, „Forum Akademickie” 2010, nr 12, s. 71 (Andrzej Niewiadomski, Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych. O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej, Lublin 2010)

- Intelektualny scrabble, „Forum Akademickie” 2011, nr 2, s. 71 (Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski, red. Jan Jakóbczyk, Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Magdalena Piekara, Katowice 2010)

- Wiek XIX ma się dobrze, „Forum Akademickie” 2011, nr 3, s. 71 (Ewa Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010)

- Początek nieskończoności, „Forum Akademickie” 2011, nr 5, s. 71 (Mirosław Strzyżewski, Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia, Toruń 2010)

- Dokument i hołd, „Forum Akademickie” 2011, nr 7-8, s.  (Edward Zyman, Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008, Toronto-Rzeszów 2010)

- Słownik pierwszej literackiej pomocy (w druku tytuł został pominięty), „Topos” 2011, nr 5 (120), s. 185-186 (Mariusz Solecki, Słownik egzemplaryczny 44 środków artystycznego wyrazu, Warszawa 2011)

 


Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2011, godz. 07:30 - Jacek Hnidiuk