1. Mityczne kreacje w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. w: Prace Historycznoliterackie Uniwersytetu Śląskiego, t. 14, pod red. T. Bujnickiego, Katowice 1979.
 2. Krzysztof Kamil Baczyński, „Mazowsze” –interpretacja. w: Literatura i historia. Interpretacje, pod red. T. Bubnickiego i I. Opackiego, Warszawa 1982.
 3. Motyw wspomnienia w „Trzech poematach o Warszawie” Stanisława Balińskiego. (współautorstwo) w: Skamander, t. 4, pod red. I.Opackiego i M. Pytasza, Katowice 1984.
 4. Forma i światopogląd. O ideologicznych aspektach dramatu Andrzeja Trzebińskiego „Aby podnieść różę…”. w: Studia skamandryckie i inne. pod red. I. Opackiego, Katowice 1985.
 5. Zbigniewa Herberta „Do rzeki”, czyli o umiejętności intertekstualnego czytania przez maturzystów. w: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, t. 17, pod red. H. Synowiec, Katowice 2004.
 6. Wpływ wyznaczników rodzajowych na model odpowiedzi w pracach maturalnych. w: Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Biuletyn maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jaworzno 2005.
 7. Wiedza o języku i poetyka w analizie i interpretacji tekstu literackiego na egzaminie maturalnym a model odpowiedzi. w: Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego Część II. Biuletyn maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jaworzno 2007.
 8. Umiejętności językowe ucznia jako jedna z przesłanek sukcesu dydaktycznego i egzaminacyjnego. w: Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Kraków 2007.
 9. Lektury obowiązkowe w dydaktyce i na egzaminie maturalnym. w: Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli. Kraków 2008.
 10. Poetyckie barwy i dźwięki Andrzeja Trzebińskiego. „Świat i słowo”. Zeszyt nr 2 (13) 2009. Wydawnictwo „Scriptum”. 2009.
 11. O egzaminowaniu w gimnazjum w latach 2002 – 2008. (współautorstwo). „Zeszyty Szkolne” nr 3 (29). Wydawnictwo „Stentor”.2009.
 12. W latach 2007 – 2010 analizy i komentarze do zadań egzaminacyjnych po egzaminach maturalnych dla CKE (publikowane na stronie internetowej CKE i OKE w Jaworznie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2010, godz. 16:58 - Aleksandra Dziak