książki

 1. Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992, ss. 264.
 2. Kościół i klasztor OO. Dominikanów (pojezuicki) w Jarosławiu (z J. Polaczkiem), Przemyśl 1998, ss. 36.
 3. Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004, ss. 348.

rozprawy,  artykuły

 1. Obicia ścienne ze skóry we wnętrzach polskich w XVII wieku, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 1987, t. XXIX, nr 1, s. 67-73.
 2. Szpalery we wnętrzach polskich XVI-XVIII wieku – terminologia i system dekoracji, „Biuletyn Historii Sztuki” 1988, R. L,  nr 1-2, s. 47-58.
 3. Kołtryny i tapety – papierowe obicia ścienne w XVI-XVIII wieku, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 1992, t. XXX, s. 25-36.
 4. Rozróżnienie dwóch typów skór kurdybanowych, „Summarium” KUL 1989, nr 18(38), s. 33-54.
 5. Dzieje złoconych kurdybanów we Włoszech, „Summarium” KUL 1995-1996, nr 24-25(44-45), s. 155-178.
 6. Kurdybany złocone w Polsce w opiniach badaczy XIX i XX w., w: Na przełomie stuleci. Naród – kościół – państwo w XIX i XX wieku, pod red. M. Piotrowskego, Lublin 1997, s. 815-820.
 7. Francois Glaize – francuski tapiser pracujący w połowie XVIII wieku dla polskich mecenasów. Nowe ustalenia, „Roczniki Humanistyczne” 1997, t. XLV, z. 4 – Historia Sztuki, s. 257-271.
 8. Un tapissier francais en Pologne au XVIIIe siecle: Francois Glaize, „Bulletin du CIETA” 1998, nr 75, s. 123-131.
 9. Niezwykłe dzieje i ikonografia Drzwi Płockich, „ABMK” 1999, nr 71, s. 369-378.
 10. Ornat ze scenami legendy o scaleniu zwłok św. Stanisława. Praca tapisera Francois Glaize’a, „Roczniki Humanistyczne” 1999, z. 4 – Historia Sztuki, t. 47, s. 267-274.
 11. Pomniki ofiar zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Społeczne” 2000, nr 8, s. 137-142.
 12. Troska Stefana kardynała Wyszyńskiego o odbudowę i budowę świątyń, „Zeszyty Społeczne” 2001, nr 9, s. 237-246.
 13. Pałac Czartoryskich w Lublinie, w: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2001, s. 29-33.
 14. Trybunał Koronny w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 2001, nr 39-40, s. 2-7.
 15. Mecenat Anny z Sanguszków Radziwiłłowej w kościołach i klasztorach Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVIII wieku, „Zeszyty Społeczne” 2002, nr 10, s. 211-218.
 16. Zamek Lubelski, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 2002, nr 44-45, s. 2-6.
 17. Tapiserie z Bieździadki – manufaktury Aleksandra Romera czynnej w latach ok. 1760-1772, „Kresy Południowo-Wschodnie” 2003, z. 1, s. 49-58.
 18. Rola Radziwiłłów w stworzeniu pierwszych wytwórni tapiserii w Rzeczpospolitej w XVIII wieku, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II, red. R. Maliszewska, Lublin 2003, s. 211-234.
 19. „Ewangeliści” i „Credo” – najwcześniejsze polskie serie tapiserii, „Zeszyty Społeczne” 2003, nr 11, s. 201-209.
 20. Plac Litewski, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 2003, nr 48-49, s. 2-7.
 21. Wytwórnia tapiserii w Horochowie na Wołyniu, „Kresy Południowo-Wschodnie” 2004, z. 1, s. 139-142.
 22. Złocone kurdybany we wnętrzach świeckich i sakralnych w Polsce, „Zeszyty Społeczne” 2004, nr 12, s. 177-184.
 23. Goldledertapeten in Polen, w: Ledertapeten. Bestande, Erhaltung und Restaurierung. Staatliche Schlosser, Burgen und Garten Sachsen, Dresden 2004, s. 100-104.
 24. Acupictura – „malarstwo igłą“ w polskich średniowiecznych szatach liturgicznych, „Zeszyty Społeczne“ 2005, nr 13, s. 197-202.
 25. Zabytki kultury żydowskiej w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego“ 2005, nr 56-57, s. 2-8.
 26. Liturgical Vestments by Francois Glaize, w: Crossroads of Costume and Textiles in Poland. Papers from the International Conference of the ICOM Costume Commitee at the National Museum in Cracow, September 28-October 4, 2003, Cracow 2005, s. 65-75.

hasła leksykograficzne

 1. Holandia – sztuka sakralna, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, szp. 1132-1134.
 2. Kolonialny styl, w: j.w., t. IX, Lublin 2002, szp. 377-380.
 3. Korea – sztuka, w: j.w., szp. 843-847.
 4. Kuntze Tadeusz, w: j.w., t. X, Lublin 2004, szp. 234-235.
 5. Kurdyban, w: j.w., szp. 245-246.

glosy, recenzje

 1. Polska sztuka religijna 1900-1945[rec.], „Przegląd Uniwersytecki” 1992, nr 1/15, s. 20.
 2. Lubelskie relikwie Drzewa Krzyża Świętego w sztuce, „Zeszyty Społeczne” 1996, nr 4, s. 54-55.
 3. Pałac Czartoryskich w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 1996, nr 20/21, s. 2-4.
 4. Święty Wojciech w sztuce polskiej, „Zeszyty Społeczne” 1997, nr 5, s. 43-44.
 5. Muzea kościelne i klasztorne w Polsce, „Zeszyty Społeczne” 1998, nr 6, s. 50-51.
 6. Zarys dziejów Bramy Krakowskiej w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, 1998, nr 28-29, s. 2-3.
 7. Jezuici i Dominikanie – ich działalność kulturalna i społeczna przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, „Zeszyty Społeczne” 1999, nr 7, s. 58-59.
 8. Pani z Białej – pierwsza w Rzeczypospolitej kobieta-przedsiębiorca, „Ziemia Lubelska” 2003, nr 6(12), s. 25-27.
 9. Dwory i pałace Lublina, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” 2004, nr 52-53, s. 2.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2013, godz. 14:58 - Ireneusz Marciszuk