pokojdlaswiata_120

 
Pokój dla świata. Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście
„Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II") dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz
Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005), red. S. J. Żurek, Lublin 2006, ss. 185.

pokojdlaswiatawersja1_120

Мир для світу. Значення міжрелігійного діалогу (В контексті
„Декларації про ставлення Костелу до нехристиянських релігій Nostra aetate II Ватиканського Собору") для польського й українського суспільства та Костелу в Центрально-Східній Європі в побудові культури толерантності й
діалогу (1965-2005), ред. С. Я. Журек, Люблін 2006, с 114.
 

 

peacefortheworld_120

 

Peace for the World. Significance of Inter-Religious dialogue (in the
Context of the Vatican II "declaration on the Relation of Church to Non-Christian religions Nostra Aetate") for Polish and Ukrainian Societies and the Church in central; and eastern Europe (1965-2005), edited by S. J. Żurek, Lublin 2006, pp. 114.
 

 

zpogranicza_120


Sławomir Jacek Żurek, Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 2008, ss. 252.


czytaj

wersjau_120
СЛАВОМИР ЯЦЕК ЖУРЕК, З пограниччя. Нариси про польсько-єврейську літературу, przeł. N. Janiszewska, Люблін 2007, с. 123.

 

fromtheborderland_120


Sławomir Jacek Żurek, From the Borderland. Essays on Polish-Jewish Literature, przeł. T. Anessi, Lublin 2007, ss. 123.

Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006, ss. 125.
pokojdlaswiatawersja2_120


Євреї в Любліні - Євреї у Львові. Місця - Пам'ять - Сучасність, ред.
Й.
Зентар, Е. Журек, С.Я. Журек, Люблін 2006, ст. 125.


jewsinlublin_120


Jews in Lublin - Jews in Lviv. Places - Memory - Present, edited by J.
Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006, pp. 125.

 

leksykon-okladka

 

 

 

K. Famulska-Ciesielska, S.J. Żurek,

Literatura polska w Izraelu. LeksykonKraków-Budapeszt 2012, ss. 194


 
 
 
 
 
 
 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2013, godz. 18:34 - Agnieszka Karczewska