Książki:

1.Poezja „...nutami niesiona". O muzycznej recepcji twórczości Juliusza Słowackiego, Warszawa 2008, ss.338, IBL PAN.

Studia, szkice, hasła autorskie:

1.Hasła encyklopedyczne w: Religia. Encyklopedia PWN; m.in.:
Messiaen [w:] Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 6, Warszawa 2002;
Nikodemowicz Andrzej [w:] j. w., t. 7, Warszawa 2003;
Polska pieśń kościelna [w:] j. w., t. 8, Warszawa 2003.

2.„Jakaś Wahlverwandschaft...", czyli o Słowackim i Chopinie raz jeszcze, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, TN KUL JP II, s. 305-318.

3.„Muzyczny" Słowacki i muzyka pisana do dzieł Słowackiego, „Colloquia litteraria" 2006, nr 1, s. 11-30.

4.„Najsubtelniejszy muzyk w poezji"? Juliusz Słowacki a muzyka, „Roczniki Humanistyczne" 2006, z.1, s.149-235.

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:34 - Leszek Wojtowicz