Wykaz publikacji:

1) Tłumaczenie orzeczeń ETS w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, red. R. Skubisz, Warszawa 2003 r.

2) Krzysztofik E., Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008, (oddane do druku)
3) Krzysztofik E., Ewolucja wspólnotowego systemu ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze KUL, Lublin 2008 (oddane do druku)
4) Encyklopedia obywatela - hasła: ETS, SPI, Rzecznik Generalny, Izby Sądowe, Sąd ds. Służby Publicznej, orzeczenie wstępne, zasada równości i równowagi instytucjonalnej, swobody: przedsiębiorczości, przepływu towarów, WPZiO, wspólny rynek (oddane do druku)

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2008, godz. 12:01 - Paweł Wojtasik