Książki:
1.Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca, Lublin 2006, ss. 374, 2nlb., TN KUL JP II.

2.„Miasto żałoby" Lublin Onufrego Pietraszkiewicza, Lublin 2005, ss. 85, Wydawnictwo Norbertinum.

Studia, szkice, hasła autorskie:

1.Zesłańcze opisania czyli poprocesowa korespondencja filomatów na nowo odczytana, [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2008, Wydawnictwo UMCS, s.79-85.

2.Onufry Pietraszkiewicz - bibliotekarz w Tobolsku (epizod biografii zesłańca), [ w:] Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej, cz. II, pod red. M. Piechoty i J. Ryby, Katowice 2007, Wydawnictwo UŚ, s. 127-144.

3.Biblioteka polska w Tobolsku w latach 1840-1860, [w:] Książka ponad podziałami. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, pod red. A. Krawczyka, Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS, s. 251-259.

4.Na zesłaniu - Ewa z Wendorffów Felińska, [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 51-60.

5.Werterowska historia, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, TN KUL JP II, s. 349-360.

6.Antoni Malczewski [w:] Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, TN KUL JP II, szp. 957-958.

7.Czeczot (jeszcze) nieznany. Uzupełnienie Poezji Filomatów J. Czubka, [w:] W cieniu Mickiewicza, pod red. J. Lyszczyny, M. Bąk, Katowice 2006, Wydawnictwo PARA, s. 212-223.

8.Polak z wyboru - Wincenty Pol (1807-1872), [w:] W Duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005), pod red. Ks. H. Misztala, Lublin 2005, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, s. 302-307.

9.Onufry Pietraszkiewicz - tragiczno-ironiczna biografia zesłańca, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, Wydawnictwo UwB, s. 405-415.

10.Bibliografia prac Czesława Zgorzelskiego za lata 1972-2001, [w:] Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002, RW KUL, s. 220-253.
 Kontynuacja zestawienia bibliograficznego prac prof. Cz. Zgorzelskiego za lata 1930-1971 w oprac. A. Paluchowskiego.

11.Czytelnikowska nowość, „Rota" 2001, nr ½, s. 111-113.
Recenzja VI tomu Wydania Rocznicowego Dzieł A. Mickiewicza

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:35 - Leszek Wojtowicz