OkladkaOOS.jpg ORGANIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

redakcja naukowa: M. Rudnicki

 

Z recenzji prof. Jana Łukasiewicza:

 

"Opracowanie Organizacja ochrony środowiska pod redakcją prof. Macieja Rudnickiego jest jedyną pozycją na rynku wydawniczym o takiej tematyce i nie ulega wątpliwości, że wypełnia tym samym znaczącą lukę w szczególności w zakresie potrzeb edukacyjnych w szkolnictwie wyższym. Odpowiada także na zapotrzebowanie praktyków prawa ochrony środowiska w zakresie próby wyjaśnienia modelu powiązań organizacyjnych i kompetencyjnych służb ochrony środowiska w obecnie obowiązującym kształcie. [...] Przedmiotowa publikacja ze względu na niezwykle kompleksowe zaprezentowanie systemu organów i instytucji ochrony środowiska ( i powierzonych im kompetencji ) może być również przydatna dla urzędników, podmiotów korzystających ze środowiska i innych osób zainteresowanych prawnymi podstawami ochrony środowiska."

 

 

LEKSYKON ADMINISTRATYWISTY

 

redakcja naukowa: S. Wrzosek, M. Domagała, A. Haładyj

 

Z recenzji prof. Magdaleny Pyter:

 

"Prezentowana publikacja stanowi źródło wiedzy zarówno dla studentów kierunku administracja i prawo. Z pewnością może ona stanowić również cenne uzupełnienie treści na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomia, a prezentowane w niej informacje mogą być przydatne w pracy zawodowej urzędników, nie tylko w ujęciu praktycznym, ale także pod kątem zabarwienia aksjologicznego."

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, godz. 12:09 - Jacek Trzewik