E. Niebelski, "Wiosna i jesień trwa tu krótko". Księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce, Lublin 2013 [Wydawnictwo KUL]

 

*** 

 

 

 

Legenda - problem badawczy, red. Z. Piłat, D. Prucnal, L. Wojciechowski, Lublin 2014 [Wydawnictwo Werset]

 

***

 

 

 

J. Skarbek, Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, cz. 2, Lublin 2013 [Wydawnictwo KUL]

 

***

 

 

E. Niebelski, Ignacy Walicki zesłaniec 1863 roku i pionier sadownictwa w Rosji. Listy z Wielikina, Lublin 2013 [PAN, Oddział w Lublinie]

 

***

 

 

 

J. Siwiński, „Wracać do was i klepać biedę nie myślę…” Listy z Syberii 1873-1879oprac.
E. Niebielski, Lublin 2013 ss. 227 [seria Źródła Lubelskie t. I]

 

*** 

 

 

Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2013 [Wydawnictwo Napoleon V, Seria Homo Militans]

 

***

 

 

 

Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia-Ludzie-Źródła, red. A. Barańska,
J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013 [Wydawnictwo Napoleon V]

 

 

***

 

 

 

A. Puszka, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku, Lublin 2013 [Wydawnictwo KUL]

 

***

 

 

 

 

 

L. Wojciechowski, Do świętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii. Opis pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego – od Breydenbacha do Wargockiego (1486–1610), Lublin 2013 [Wydawnictwo Werset]

 

***

 

 

 

 

 Polonia y España. Primeras constituciones, red. C. Taracha, Lublin 2013 [Wydawnictwo Werset, Seria Biblioteka Polsko-Iberyjska]

 

***

 

 

 

 

M. Münnich, The God Resheph in the Ancient Near East, Tübingen 2013 [Wydawnictwo Mohr Siebeck, Seria Orientalische Religionen in der Antike/Oriental Religions in Antiquity]

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2014, godz. 10:07 - Marcin Baranowski