Jean Morvan, Żołnierz Imperialny, t. I, cz. 1, Oświęcim 2015 [Wydawnictwo Napoleon V]


 

 

 

"Teka Komisji Historycznej" 11 (2014), red. E. Ziółek [PAN Oddział w Lublinie]

 


 

 

 

 E. Rzeczkowska, Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, Lublin 2014 [Wydawnictwo Werset]


 

 

M. Münnich, Czy istniało Królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa, Lublin 2014 [Wydawnictwo Werset]


 

 

 

W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. M. Baranowski, A. Gładysz, A. Niewiński, Oświęcim 2014 [Wydawnictwo Napoleon V, Seria Homo Militans t. II] 

 


 

 

 

Studia nad epoką napoleońską, red. M. Baranowski, t. I, Oświęcim 2014 [Wydawnictwo Napoleon V]

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2015, godz. 18:14 - Marcin Baranowski