-Publikacje książkowe-

 

A. Kuś (red.), A. Kosińska (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Agencja Frontex w Strefie Schengen - 10 lat doświadczeń, Wydawnictwo KUL 2015.

 

 

A. Kosińska, P. Wojtasik (red.), Aquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, Lublin 2015

 

 

 

  T. Sieniow (red.), I. Kozak, M. Tota, B. Wójcik, Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce, Lublin 2014

 

A. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka, Wydawnictwo KUL 2014.

 

tom 2 A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2014.

 

tom 1 A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2014.

 

 

Introduction to the EU Institutional Law A. Kuś (Ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny,  K. Woch, P. Wojtasik, Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL 2013.

 

 

  T. Sieniow (red.),  I. Learczyk, B. Wójcik, A. Zaprzaluk, Nabywanie obywatelstwa polskiego, Lublin 2013.

 

 

A. Kuś, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i Unii Celnej, Wydawnictwo KUL 2012.

 

 

  В.К. Грищук, Н.Є. Маковецька, Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польщa, 2012.

 

 

Prawo instytucjonalne UE w zarysie A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny,  K. Woch, P. Wojtasik, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL 2012.

 

 

prof. Hryszczuk Грищук В.К. (W. Hryszczuk), Філософсько-правове розуміння відповідальності людини, Хмельницький 2012.

 

 

The cross-border movement A. Kuś (ed.), M. Kowerski (ed.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Lublin-Zamość 2012.

 

 

 Tomasz Sieniow & Delaine R. Swenson (Eds.), Master of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL 2011.

 

 

Tomasz Sieniow & Delaine R. Swenson (Eds.), Bachelor of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL 2011.

 

 

A. Gorgol, A. Kuś, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2011.

 

 

AKA. Kuś (red.), M. Kowerski (red.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, Trangraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Lublin-Zamość 2011.

 

 

Acquis Schengen a granice wewnetrzne i zewnetrzne w UEA. Szachoń-Pszenny, Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań 2011.

 

 

 

Prawo materialne UE w zarysieA. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, T. Sieniow, A. Szachoń, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL 2011.

 

 

rights_and_obligations..._600Tomasz Sieniow & Wisdom Ejebugha (ed.), Rights and Obligations of Foreigners Living in The Republic of Poland, Lublin 2010.

 

 

informator-okladka_400T. Sieniow (red.), Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce, Lublin 2010.

 

 

prawo_ue_z_uwzgl._tl_1902A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL 2010.

 

 

informator_ros_400   informator_ang_400   informator_ukr_400

T. Sieniow (red.),  M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator, Lublin 2009.

 

 

podrecznik_pl_400    podrecznik_ang_400    podrecznik_ros_400     podrecznik_ukr_400

T. Sieniow (red.),  A. Kosińska, P. Wojtasik , Lubelski Podręcznik Migracyjny, Lublin 2009.

 

 

zarys_prawa_instytucjonalnego_ue_1_400A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2009

 

 

pokj_150E. Krzysztofik, Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wolters Kluwer 2009.

 

image_0078_968 Kuś A., Komentarz do art. 23, 24, 25, 26, 27 i 135 TWE, w: Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspolnotę Europejską, red. A. Wróbel, Tom I pod red. D. Miąsika i N. Półtorak, Wolters Kluwer 2008.

 

zarys-finansow_800A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa wspólnotowego, Warszawa 2008.

 

 

zasady-i-ograniczenia_800S. Dubaj, A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Zamość 2008.

 

 

schengen-en_800         schengen_2_400        schengen-rus_800

A. Kuś, T. Sieniow (red.), Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

 

 

wl_intel_400T.Sieniow, W.Włodarczyk (red.), Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 2007.


reglament_400Kuś A. Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Szczecin-Lublin 2006.


byc_i_miec_400A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka i narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.


wkc_400Kuś A., Wprowadzenie, w: Wspólnotowy Kodeks celny. Wspólnotowy system zwolnień celnych. Polskie prawo celne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2004.


prcelne_400Kuś A., Prawo celne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2003.


skubisz_400Skubisz R. (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, C.H. Beck, Warszawa 2003.


pr_podstaw_400Policastro P., Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych, Polski przykład,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.

 

 

gosp_proc_celne_400Kuś A., Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej, wyd. Polskie Wydawnictwa Prawnicze IURIS, Warszawa - Poznań 2001.

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 18:33 - Paweł Wojtasik