Prace drukowane:

Książka:

1. Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza, Lublin 2007, TN KUL JP II. ss. 210.

Artykuły:
1.  Anioł - tajemniczy bliźni,[w:] Kalendarz Ekumeniczny 2001, pod red. S. Żurka, Lublin 2001, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, s. 64-68.

2. Dialektyka cieni i światła, wstęp do katalogu wystawy akwarel B. Michałowskiego Sztetł III - Nauczycielowi z Drohobycza, (wystawa towarzysząca konferencji poświęconej Brunonowi Schulzowi W ułamkach zwierciadła, Lublin 18-21 listopada 2002 r.), s. 6-7.

3. Więzi osobowe człowieka i anioła w III części „Dziadów" Adama Mickiewicza, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, pod red. J. Ługowskiej, Wrocław 2006, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, t. 3, s. 145-162.

4. Anioł „przekreślony" - rzecz o aniołach Juliusza Słowackiego, „Rocznik Gimnazjalny" 2005, nr 9, s. 236-250.

5. Anioły Juliusza Słowackiego,  „Roczniki Humanistycznyczne"  2006 , z. 1, s. 87-148.

6. Poetycka angelologia Adama Mickiewicza, „Homo Meditans"  2007, s. 321-335

 

 

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:35 - Leszek Wojtowicz