Publikacje dr Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl

Książki:

Puchalska-Wasyl M. (2006). Nasze wewnętrzne dialogi: O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Publikacja finansowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, wydana w ramach Serii Humanistycznej Monografii FNP]

Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL.

Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M. (red.). Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji. Lublin 2005: Wydawnictwo KUL.

Puchalska-Wasyl M., Chmielnicka-Kuter E., Zalewski B. (red.). Book of Abstracts. Third International Conference on the Dialogical Self. August 26-29, 2004, Warsaw, Poland.

Chmielnicka-Kuter E., Oleś P. K., Puchalska-Wasyl M. (w druku). Metoda Konfrontacji z sobą - 2000. Aneks do podręcznika. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

      

Artykuły:

Puchalska-Wasyl M. (1999). Rodzina i praca w systemie osobistych znaczeń kobiet pracujących naukowo. Roczniki Psychologiczne, 2, 167-184.

Puchalska-Wasyl M. (2001). Zjawisko wielogłosowego self i jego rola w twórczości literackiej i naukowej. Przegląd Psychologiczny, 44 (3), 349-365.

Steuden S., Oleś M., Puchalska-Wasyl M. (2002). Psychologiczne charakterystyki osób z zaburzeniami funkcji wzrokowych - aspekty strukturalne i dynamiczne. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.). Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: TN KUL. 87-100.

Oleś M., Steuden S., Klonowski P., Chmielnicka-Kuter E., Gajda T., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.). Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: TN KUL. 51- 68.

Puchalska-Wasyl M. (2003). Dialogowość jako sposób funkcjonowania człowieka - aspekty rozwojowe. Psychologia Rozwojowa, 8 (4), 47-62.

Puchalska-Wasyl M. (2004). Wewnętrzny dialog - swoisty typ narracji? W: E. Dryll, A. Cierpka (red.). Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 267-273.

Puchalska-Wasyl M. (2005). Wyobrażeni rozmówcy - typy i funkcje. Przegląd Psychologiczny, 48 (1), 109-123.

Oleś P., Puchalska-Wasyl M. (2005). Tożsamość narracyjna czy Ja polifoniczne? W: E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl (red.). Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji.  Lublin: Wydawnictwo KUL, 51-64.

Puchalska-Wasyl M. (2005). Monolog i dialog wewnętrzny - dwie formy wykorzystania dialogowego Ja. Studia Psychologiczne, 43 (4), 59-70.

Puchalska-Wasyl M. (2005). Imaginary interlocutors - types and similarity to the self of the individual. W: H.J.M. Hermans, P.K. Oleś (red.). Dialogical self: Theory and research. Lublin: Wydawnictwo KUL, 201-215.

Puchalska-Wasyl M. (2007). Types and functions of inner dialogues. Psychology of Language and Communication, 11 (1), 43-62. 

Puchalska-Wasyl M., Chmielnicka-Kuter E., Oleś P.K. (2008). From internal interlocutors to psychological functions of dialogical activity. Journal of Constructivist Psychology, 21, (3), 239-269.

Puchalska-Wasyl M., Oleś P.K. (2008). Teoria narracyjnej tożsamości Dana P. McAdamsa. W: P.K. Oleś, A. Batory (red.). Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 247-278). Lublin: Wydział I Nauk Społecznych PAN i Wydawnictwo KUL.

Puchalska-Wasyl M. (2008). Dialogowość Ja: przejawy i funkcje psychologiczne - ekspertyza W: P.K. Oleś, K. Drat-Ruszczak, Rozdział 8. Osobowość. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 729-730). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Puchalska-Wasyl M. (2008). The phenomenon of inner dialogues: How it can be explored? W: M.A. Pourkos (red.). Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Applications in Psychology, Education, Art  and Culture (t. 2, 115-128). Rethymnon: University of Crete.

Puchalska-Wasyl M.,  Chmielnicka-Kuter E., Jankowski T., Bąk W. (2008). Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51 (2), 197-214.

 

Sprawozdania:

Puchalska-Wasyl M. (2000). Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Dialogicznego Self w Nijmegen, 23-26 czerwiec 2000 r. Przegląd Psychologiczny, 43 (3), 365-367.

Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M., Gajda T. (2003). Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Self w Ghent, 18-20 październik 2002 r. Przegląd Psychologiczny, 46 (1), 143-144.

  

Materiały dydaktyczne:

Puchalska-Wasyl M. (2006). Jacy jesteśmy naprawdę? Przekonania o sobie a wyniki testowe. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 28-30.

Puchalska-Wasyl M. (2006). Ile jest mitu w teorii Freuda? O mitologicznych inspiracjach psychoanalizy. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 31-33.

Puchalska-Wasyl M. (2006). Gdzie jest jej miejsce? O relacji między neurotyczną potrzebą a postawą wobec ludzi. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 43-45.

Puchalska-Wasyl M. (2006). Słyszę różne głosy... O tym, czym jest zjawisko wewnętrznych dialogów. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 62-65.

Puchalska-Wasyl M. (2006). I kto to mówi? Rozpoznaj fragmenty pism klasyków psychologii. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 120-126.

Puchalska-Wasyl M. (2006). Opanowanie trwogi czy spełnianie potrzeb? Przypadek Ilony. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 151-153.

Puchalska-Wasyl M. (2006). Ja według teorii poznawczych. Przypadek Kasi. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 157-159.

Puchalska-Wasyl M. (2006). Czy praca może być sensem życia? Przypadek Agnieszki. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa - Lublin (2006): Wydawnictwo Naukowe „Scholar" i Wydawnictwo KUL, 184-186.

  

Konferencje:

Oleś P. K., Puchalska-Wasyl M. (2000). Possible selves during midlife transition. First International Conference on The Dialogical Self: Recent trends in the study of meaning construction, University of Nijmegen, 23-26. 06. 2000.

Toczołowski J., Oleś P. K., Klonowski P., Oleś M., Puchalska-Wasyl M., Rejdak R. (2000). Poczucie jakości życia u chorych przed i po operacji zaćmy. V Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 23-25 listopada 2000, Bydgoszcz.

Oleś P. K., Toczołowski J., Oleś M., Puchalska-Wasyl M. (2000). Poczucie jakości życia u chorych leczonych z powodu jaskry. II Sympozjum Jaskry, Wrocław, 27-29. 04. 2000.

Oleś P. K., Toczołowski J., Oleś M., Puchalska-Wasyl M. (2000). The problems with vision and quality of life. 10th European Conference on Personality, July 16-20, 2000, Cracow, Poland.

Puchalska-Wasyl M. (2001). Wewnętrzny dialog-swoisty typ narracji?  II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej, Uniwersytet Warszawski, Śródborów, 18-20. 10. 2001.

Oleś P., Steuden S., Toczołowski J., Oleś M., Puchalska-Wasyl M. (2002). Quality of life and vision disturbances: Psychological factor influencing coping with stress in glaucoma and cataract pattiens. 11th European Conference on Personality, University of Jena, 21-25. 07. 2002.

Puchalska-Wasyl M. (2002). Inner dialogues in creative activity. Second International conference on The Dialogical Self. Meaning in Movement, Genth University, 18-20. 10. 2002.

Puchalska-Wasyl M. (2002). Dialog wewnętrzny jako mechanizm twórczości. XXXI Zjazd Naukowy PTP, Lublin,5-8. 09. 2002.

Puchalska-Wasyl M. (2003). Kim są nasi wyobrażeni rozmówcy. III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Święta Katarzyna, 11-14. 09. 2003.

Puchalska-Wasyl M. (2004). Are our imaginary interlocutors similar to us? Third International Conference on the Dialogical Self. August 26-29, 2004, Warsaw, Poland.

Puchalska-Wasyl M. (2004). Inner dialogues and monologues - who are people having them? 12th European Conference on Personality, July 18-22, 2004, University of Groningen, The Netherlands.

Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M. (2007). Od wartościowania do wewnętrznego dialogu - samopoznanie w ujęciu Hermansa [warsztat]. XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna -Aktualia 2007 „Samoświadomość". KUL, 24-26. 04. 2007.

Chmielnicka-Kuter E., Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Rusecki M., Stemplewska-Żakowicz K., Suszek H., Trzebińska E. (2007). Aplikacje zjawisk dialogowych [panel dyskusyjny]. XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna - Aktualia 2007 „Samoświadomość". KUL, 24-26. 04. 2007.  

Puchalska-Wasyl M. (2007). Types and functions of inner dialogues. International Interdisciplinary Conference "Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Implications in Psychology, Art, Education and Culture",  University of Crete, Rethymno, 25-27 May 2007.

Puchalska-Wasyl M. (2007). What is a phenomenon of inner dialogues and how can it be explored?. International Interdisciplinary Conference "Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Implications in Psychology, Art, Education and Culture",  University of Crete, Rethymno, 25-27 May 2007.

Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M. (2007). Konfrontacja z sobą jako metoda poznawania i zmiany autonarracji [warsztat]. V Ogólnopolska Konferencja „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach", Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polanica Zdrój -  27-29 września 2007.

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 21:40 - Wiesław Talik