Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 856, il. 81.

[Rozprawa habilitacyjna]

 

Artykuły w książkach zbiorowych:

1. Oni, żony i sztuka. Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego portrety małżeńskie, [w:] Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, I. Puchalskiej, M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 519-536.

2. Ornament i drogi polskiej sztuki. Dlaczego Malczewskiemu nie podobały się franciszkańskie  freski Wyspiańskiego [w:] "Przemyśleć wszystko..." Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej,  red. M. Okulicz-Kozaryn,  M.  Bourkane, M. Haake,  Poznań, Wydawnictwo PTPN 2009, s. 391-405.

3. Prawdy współczesności we współczesnych obrazach. Dyskusja poetów z Podkowińskim i Malczewskim w tle, [w:] Prawda w literaturze. Studia  dedykowane prof. Stefanowi Sawickiemu, pod red. A. Tyszczyka, I. Piekarskiego i J. Borowskiego, Lublin 2009 TNKUL, s. 347-371, il.

4. Karol Lanckoroński „nieco o nowych robotach na Wawelu , [w:] Mit – symbol – mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane prof. Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger,  red. J. Jaźwierski,  R. Kasperowicz, M. Kitowska –Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009, s. 249- 268, il.

 5. Narracja w sztukach plastycznych. Przegląd wybranych stanowisk, [w:] Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej w XX wieku, pod red. G. Królikiewicz, O. Płaszczewskiej, I. Puchalskiej, M. Siwiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 597- 605.       

Artykuły w czasopismach:


1. „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego” – fragment „Mowy rektorskie i poglądy na sztukę” – ARCHIWUM, „Zeszyty malarstwa. Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” 2008 , nr 9 [druk 2010].
 
2. Wiersze Jacka Malczewskiego, wybór, opracowanie i redakcja Dorota Kudelska, „Kresy. Kwartalnik Literacki” 2009, nr 4 (80), s. 205-217.

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2010, godz. 15:00 - Marta Zbańska