hasła leksykograficzne

 1. Karton w sztuce, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII: Język – Kino, TN KUL, Lublin 2000, s. 914.
 2. Kanada – sztuka, j.w., s. 535-542.
 3. Józef Pitschmann, j.w.
 4. Prerafaelici, j.w.
 5. Pierre Cecile Puvis de Chavannes, j.w.

udział w dyskusjach

 1. Wobec sztuki. Historia, krytyka, teoria. Materiały seminarium metodologicznego „Nauki o sztuce wśród dyscyplin humanistycznych”, pod kier. E. Wolickiej [-Wolszleger], FIS, Lublin 1992, s. 52-54.

udział w konferencjach, wykłady publiczne

 1. Malarstwo w czasach Chopina – cykl wykładów towarzyszących wystawie, Zamek Królewski, Warszawa, 26 stycznia 2000; referat: Sztuki plastyczne w myśli Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego.
 2. Jakim  symbolistą był Jacek Malczewski? (ss. 22, il.) –  referat wygłoszony na sesji Jacek Malczewskii symboliści, organizatorzy:  prof. dr hab. Krzysztof Stępnik i  dr Monika Gabryś, Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS, Kolegium Licencjackie w Radomiu, Politechnika Radomska (Wydział Sztuki), Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe oraz Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej (w dn. 18 i 19 maja 2009 roku).
 3. Obraz i figura - nowożytne wędrówki Demeter i Persefony (ss. 24, il.) - referat wygłoszony na sesji Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, organizatorzy: prof. dr hab. Maria Cieśla-Korytowska, Katerda komparatystyki na Wydziale polonistyki UJ (18- 20 listopada 2009).
 4. Nowsze szaty antyku – ilustracje Piotra Stachiewicza do „Quo vadis”  ( ss. 12, il.)  - referat wygłoszony na sesji: Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku, zorganizowanej przez prof. dr hab. Bożenę Iwaszkiewicz-Wronikowską (Katedra historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej)  jako  Sympozja kazimierskie.
 5. Pejzaż Ukrainy.  Granice kultur i gramatyka wyobraźni na przełomie wieków (ss. 24, il,) - referat wygłoszony na sesji Kolonializm jako metoda opisu sztuki polskiej? zorganizowanej przez prof. dr hab. Joanna Sosnowska, Instytut Sztuki PAN Warszawa.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014, godz. 13:08 - Ireneusz Marciszuk