Z radością informujemy o ukazaniu się monografii dr Anny Czapli pt.

Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2018).

 

W studium przedstawiono historycznojęzykową analizę nazw miejscowości, tworzących zorganizowaną całość w granicach mapy osadniczo-nazewniczej danego rejonu, na obszarze określonym administracyjnymi granicami ziemi halickiej w obrębie I Rzeczpospolitej.

Podstawową część rozprawy stanowi historyczny i współczesny materiał nazewniczy, dotyczący 1224 punktów osadniczych. Każdy artykuł słownika jest samodzielną całostką podzieloną na część historyczno-osadniczą, dokumentacyjną i interpretacyjną.

 

Zapraszamy do lektury.

 

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018, godz. 18:41 - Małgorzata Nowak-Barcińska