Orest Drul, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Worochtarium, przekład A. Saweneć, Lublin 2019, ss. 219.

 

 

Салман Рушді, Золотий дім, przekład A. Saweneć, Львів 2019, ss. 496.

 

 

Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego, przekład i opracowanie M. Cybulski, Warszawa 2018, ss. 200.

 

 

Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego, przekład, opracowanie i posłowie M. Cybulski, Warszawa 2018, ss. 296.

 

 

M. Wideł-Ignaszczak, Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, Lublin 2017, ss. 252.

 

 

M. Cybulski, Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Lublin 2017, ss. 200.

 

 

M. Mocarz-Kleindienst, M. Kawęcka, Rosyjsko-polski słownik terminów biznesowych, Lublin 2015, ss. 100.

 

 

M. Wideł-Ignaszczak, K. Martyniuk, Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2, Lublin 2015, ss. 106.

 

 

M. Cybulski, Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek, Warszawa 2015, ss. 495.

 

 

W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich, red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2014, ss. 278.

 

 

W. Kołbuk, Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Lublin 2013, ss. 244.

 

 

M. Cybulski, ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Toruń 2013, ss. 216.

 

 

D. Nowacka, A. Świć, A. Nowacki, Let’s talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-Polish-Ukrainian quintessential phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik językowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності, Lublin 2012, ss. 336.

 

 

M. Mocarz, Interkulturowość w przewodniku turystycznym, Lublin 2011, ss. 245.

 

 

Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią, red. D. Nowacka, A. Nowacki i in., Lublin 2010, ss. 344.

 

 

Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 374.

 

 

M. Cybulski, Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918), Warszawa 2009, ss. 257.

 

 

M. Mocarz, Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej, Lublin 2005, ss. 198.

Autor: Magdalena Kawęcka
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2020, godz. 12:10 - Marcin Cybulski