• Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2

Autorzy: dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, dr Katarzyna Martyniuk

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

 

  • Rosyjsko-polski słownik terminów biznesowych

Autorzy: dr hab. Maria Mocarz Kleindienst, dr Magdalena Kawęcka

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

 

  • Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 2, Lublin 2015.

 

Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 2 [9788377029664]

Pobierz spis treści w formacie PDF

 

 

  • Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 1, Lublin 2014.

Pobierz spis treści w formacie PDF

 

 

  • Interkulturowość  w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności  w przekładzie.  Lublin 2011, ss. 245.

Autor: dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst

 

Pobierz spis treści w formacie PDF

 

 

  • Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.). Lublin 2005, ss. 198.

Autor: dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst

 

 

Autor: Magdalena Kawęcka
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, godz. 14:26 - Magdalena Kawęcka