Informujemy o ukazaniu się pierwszego tomu z serii dwujęzycznych książek „Z Anią przez Polskę” autorstwa Anny Majewskiej-Wójcik i Magdaleny Smoleń Wawrzusiszyn.

 

 

Seria przeznaczona jest do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży, kształcących się w polskich szkołach sobotnich w rzeczywistości anglojęzycznej. Celem podręcznika jest wprowadzenie w świat języka polskiego i kultury polskiej dzieci, które w ogóle nie miały styczności z językiem polskim lub też ich kontakt z polszczyzną był minimalny.

 

Poziom pierwszy serii (dwujęzyczny polsko-angielski) jest przeznaczony dla uczniów w wieku 7-10 lat. Podręcznik składa się z 5 modułów (13 lekcji), po których następuje rozdział powtórzeniowy. Na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń i dwujęzyczny słowniczek z leksyką z poszczególnych modułów. Integralnym składnikiem serii „Z Anią przez Polskę” są plansze słownikowo-obrazkowe, które stanowią materiał uzupełniający i wspierający naukę języka polskiego w klasie. Plansze odnotowują najważniejsze wyrazy, które występują w podręczniku i które dzieci powinny przyswoić po zakończeniu edukacji na danym poziomie.

 

Podręcznik jest owocem zainteresowań autorek problematyką nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego oraz wieloletnich doświadczeń glottodydaktycznych, zdobywanych podczas uczenia cudzoziemców na kursach w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL oraz w trakcie prowadzenia warsztatów dla nauczycieli polonijnych w USA i w Kanadzie.

 

okładka

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015, godz. 14:20 - Małgorzata Nowak-Barcińska