napis_400

BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU MUZYKOLOGII

Katedra Monodii Liturgicznej

Kurator - ks. dr hab. Rastislav Adamko

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak
dr Beata Bodzioch
ks. dr Piotr Paćkowski

 

Katedra Teorii i Historii Muzyki Średniowiecznej

Kierownik - ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL

 

Katedra Polifonii Religijnej

Kierownik - ks. dr hab. Rastislav Adamko

ks. dr Dariusz Smolarek

dr Miłosz Aleksandrowicz

 

Katedra Instrumentologii

Kierownik - dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
ks. dr Jarosław Kisieliński
o. dr Mieczysław Julian Śmierciak OFM

 

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Kierownik - dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL

 

Katedra Hermeneutyki Muzycznej

Kierownik - Dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL


Katedra Dydaktyki Muzycznej

Kierownik - dr hab. szt. Grzegorz Pecka, prof. KUL
dr hab. szt. Iwona Sawulska
dr hab. szt. Agnieszka Szulc-Brzyska
dr hab. szt. Elżbieta Charlińska
dr szt. Jadwiga Kowalska
dr hab. szt. Jolanta Skorek-Münch
dr szt. Ireneusz Wyrwa


mgr Stanisław Czajkowski - kustosz biblioteki IMKUL

Autor: o. Julian Mieczysław Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2012, godz. 08:35 - Miłosz Aleksandrowicz