Artykuły w książkach zbiorowych:

1. Stylotwórcza rola koloru w filmie Andrieja Tarkowskiego - "Andriej Rublow", [w:] Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie  współczesnym, pod. red. Marka Hendrykowskiego, Poznań 1982, s.45-57.

2. Powroty w obrazach Jacka Malczewskiego, w: Entre cour et Jardin, czyli pomiędzy mecenasem i artystą. Księga ku czci profesora Andrzeja Ryszkiewicza pod. red. Lechosława Lameńskiego, tom specjalny „Roczników Humanistycznych” t. XXXV: 1987, z. 4, s. 272-276

3. Głos w dyskusji, w: Wobec sztuki. Historia, krytyka, teoria (Materiały seminarium metodologicznego "Nauki o sztuce wśród dyscyplin humanistycznych"), pod red. Elżbiety Wolickiej, Lublin 1992, s. 52-54. 

4. Narracja w sztukach plastycznych. Przegląd wybranych stanowisk, [w:] Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów, pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Elżbiety Wolickiej, Lublin 1995, s. 61-72.

5. "Machabeusze" - "różany brzask" malarstwa polskiego? Stattler i Słowacki, j.w., s. 135-198.

 

 

Artykuły w czasopismach:

1. Malczewski i pejzaż. Uwagi przy lekturze korespondencji malarza, "Roczniki Humanistyczne " t. XXXIII: 1985, z. 4, s.73-89.

2. Malczewski i Matejko w Przemyślu, "Akcent" 1990 nr 1-2 (39-40),  s. 317-320.

3. Finał ważnego dzieła. O książce Andrzeja Ryszkiewicza z serii  Malarstwo Polskie, "Znak" 1990, nr 7-8, s. 146-150.

4. Z korespondencji Jacka Malczewskiego. [cz. I: Listy Jacka Malczewskiego do Piotra Hubal Dobrzańskiego; cz. II: Listy Piotra Dobrzańskiego do Juliana Malczewskiego; cz. III: Listy Jacka Malczewskiego do różnych osób dołączone do papierów po Piotrze Hubal Dobrzańskim w AMK; cz. IV: Listy Jacka Malczewskiego i odpowiedzi redagowane przez Piotra Hubal Dobrzańskiego do papierów po nim w AMK], oprac. D. Kudelska,, "Rocznik Historii Sztuki", tom XVIII, 1990, s. 259-290.

5. "Opus sacrum" w Zamku Królewskim w Warszawie, "Tygodnik Literacki" 1990 nr 4, s. 4, [Omówienie wystawy ze zbiorów Barbary Piaseckiej-Johnson, w opracowaniu plastycznym Franco Zeffirellego].

6. Symbole chrześcijan, "Tygodnik Literacki" 1991, nr 7 (22), s.17, [Recenzja Dorothea Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej,   Warszawa 1990].

7. Nasze kresy zachodnie, "Kresy. Kwartalnik literacki" 1992, nr 11, s. 148-153, [O sytuacji prawnej i stanie zachowania zabytków na Dolnym Śląsku].

8. Słowacki na nowo odczytany (o trudnościach edytorskich wydania Króla-Ducha), "Kresy. Kwartalnik literacki", 1993, nr 13, s. 164- 167, [ Rec.: E. Kiślak, Car-trup i Król-Duch, Warszawa 1991 i Marta Piwińska,  Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992].

9. Malarstwo Myrosława Jahody, "Kultura" (Instytut Literacki, Paryż) 1993, nr 11, s. 121-123, [Omówienie działalności kulturalnej Teatru NN w Lublinie i rec. z jednej z wystaw].

10. Słowacki, Szekspir i Hogarth, "Teksty Drugie" 1993, nr 2 (20), s. 109-126.
 
11. Matejko w Krakowie. Omówienie sesji "Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie" (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1993) "Roczniki Humanistyczne" t. XLIII, 1993, z. 4, s.157-164.

12. Raz jeszcze o Matejce, "Przegląd Akademicki" 1994, nr 2, s. 30-31, [Podsumowanie dyskusji o malarzu w Roku Matejkowskim].

13. Czapski raz jeszcze, "Więź" 1993, nr 11 (421), s. 183-184.

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014, godz. 13:09 - Ireneusz Marciszuk