Rok 1990

 1. Ks. Feliks Bernard Kamiński (1912-1989), „Pielgrzym" 1(1990) nr 7, s. 11. 
 2. A choć odeszli - żyją: Ks. bp Konstantyn Dominik, „Pielgrzym" 1(1990) nr 24, s. 16.
 3. Wstęp, w: Nigdë do zgube. Piosenki kaszubskie, Gdynia 1990, s. 2.
 4. Bëc poetą; Matko moji nôdzeje [wiersze], w: T. Lipski, Remusowi Króm. Wypisy z literatury kaszubskiej, Gdańsk 1990, s. 151-152.


Rok 1991

 1. Zebë blisko nie bëło dalek [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1991 nr 5, s. 8
 2. Słowa z oczé wëzérają [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1991 nr 6, s. 8.
 3. Kamień przebaczenia [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1991 nr 8, s. 9.
 4. Mały Kack - większa sprawa [ o książce J. Więckowiaka, Gdynia Mały Kack, Gdynia 1990], „Pielgrzym" 2(1991) nr 6, s. 15.
 5. Ty wrócisz [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1991 nr 14, s. 9.
 6. Wojenne losy księdza Bernarda Sychty [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1991 nr 15, s. 8.
 7. Wojenne losy księdza Bernarda Sychty [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1991 nr 16, s. 8.
 8. Lisy mają swe nory... [wiersz], „Królowa Apostołów" 55(1991) nr 2, s. 33.
 9. Jantarowy pacierz [wiersze], Gdynia 1991, ss. 90. Rec.: J. Marc, „Wieczór Wybrzeża", 1991 nr 147.
 10. O apartnoscë Boscziégo i lëdzcziégo słowa. Kôzani wëgłoszoni na wiôldżim w Chmielnie 9 jigrzana z leżnoscë XX Konkursu Rodné Mowë, „Gazeta Kartuska", 1991 nr 23, s. 7 [toż, „Tatczëzna", 1991 nr 4, s. 6-7].
 11. Mojżesz [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1991 nr 23, s. 9.
 12. Inicjatywy wydawnicze duchowieństwa pomorskiego Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 30(1991) z. 2, s. 87-105.
  Rec.: T. Bolduan, „Pomerania" 29(1992) nr 5, s. 50.
 13. Słowa z oczé wëzérają [wiersz], „Wieczór Wybrzeża", 1991 nr 147, s. 6.
 14. Wörter der Heimat [wiersz], w: F. Neureiter, Geschichte der Kaschubischen Literatur. Versuch einer zusammenfassende Darstellung, München 1991, s. 277.
 15. Dzieło. Z ks. dr Janem Walkuszem sekretarzem naukowym Encyklopedii katolickiej rozmawia Ewa Kunicka, „Pielgrzym" 2(1991) nr 21, s. 6-7 [fotogr.].
 16. Polonia w Kraju Tulipanów z bliska, „Duszpasterz Polski Zagranicą" 42(1991) nr 4, s. 531-535.
  [Rec.] Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, P. Gach, J. Kłoczowski, A. Siewierska, t. 5, Lublin 1989, ss. 306, „Dzieje Najnowsze" 22(1990) nr 4, s. 117-121 [druk: 1991].

 

Rok 1992

 1. Działalność polityczno-narodowa duchowieństwa Pomorza Nadwiślańskiego 1918-1939, „Dzieje Najnowsze" 23(1991) nr 4, s. 3-23 [druk: 1992].
  Rec.: T. Bolduan, „Pomerania" 29(1992) nr 5, s. 50.
 2. Nad pustym grobem, „Przegląd Uniwersytecki" 4(1992) nr 2, s. 1.
 3. Namalowana modlitwa [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1992 nr 17, s. 10.
 4. Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939, Pelplin 1992, ss. 470.
  Rec.: W. Szulist, Diecezja chełmińska w latach 1918-1939, „Gazeta Chojnicka", 1992 z 28 VIII; T. Bolduan, „Pomerania" 29(1992) nr 7/8, s. 53; W. Szulist, „Gazeta Kartuska", 1992 z 3-9 XII; M. Roland, Z dziejów Pomorza, „Kociewski Magazyn Regionalny", 1992 z. 2, s. 111-112; S. Wilk, „Kwartalnik Historyczny" 100(1993) z. 2, s. 162-164; M. Wojciechowski, „Zapiski Historyczne" 69(1995) z. 1, s. 141-143; A. S. Fleming, To warto przeczytać, „Kociewski Magazyn Regionalny", 1997 nr 4, s. 41; R. Landowski, Dorobek Wydawnictwa Diecezjalnego w Pelplinie, „Kociewski Magazyn Regionalny", 1997 nr 4, s. 45-46; E. Janus, Jan Walkusz, Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939 [Die katholische Geistlichkeit der Diözese Kulm 1918-1939], Pelplin 1992, 469 S., „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 49 (1999), s. 325-327.
 5. Weźmijcie Ducha Świętego, „Przegląd Uniwersytecki" 4(1992) nr 3, s. 1.
 6. Idea polskości Kaszub w twórczości ks. doktora Bernarda Sychty, „Zrzesz Kaszëbskô" 1(1992) nr 2, s. 13-15.
 7. Zagadnienia historii diecezji chełmińskiej na łamach „Studiów Pelplińskich". Przed jubileuszem 750-lecia diecezji i 20-lecia „Studiów Pelplińskich", „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 35(1988) z. 4, s. 115-135 [druk: 1992].
 8. Historiografia, red [...], Lublin 1992, ss. 95.
 9. Wstęp, w: Historiografia..., s. 5-9.
 10. Ks. Władysław Szulist w służbie duszpasterstwa i historii. 35 lat twórczości naukowo -publicystycznej, Lublin 1992, ss. 51.
  Rec.: T. Linkner, Duszpasterz i historyk, „Gryf Kościerski", 1992 z 16-29 IX; K. L., Wierny wartościom kaszubskim, „Gazeta Chojnicka", 1992 z 25 IX; E. Breza, Duszpasterz i badacz dziejów, „Pomerania" 29(1992) nr 9, s. 37-38; s. j. [S. Janke], Historia mrówczej pracy, „Pielgrzym" 4(1993) nr 1, s. 12.
 11. List do Matki Bożej, „Przegląd Uniwersytecki" 4(1992) nr 4, s. 6.
 12. Wielki Post; Ty wrócisz [wiersze], w: Kalendarz Akademicki 1993, Lublin 1992.
 13. Encyklopedia KUL - prekursorskim wydarzeniem naukowym. Ukazujemy chrześcijańskie korzenie polskiej kultury. Z ks. dr. Janem Walkuszem, redaktorem naczelnym i sekretarzem naukowym „Encyklopedii Katolickiej" rozmawia Czesław Dąbrowski, „Słowo Powszechne" 46(1992) nr 129, s. 4.
 14. Nowy początek, „Przegląd Uniwersytecki" 4(1992) nr 5, s. 8.
 15. Fotografia Pana Boga [wiersze], Kartuzy 1992.
 16. Światłość świata i sól ziemi [Rekolekcje akademickie 1992/93], „Przegląd Uniwersytecki" 4(1992) nr 6, s. 18-19.
 17. Jeszcze trzcina kołysze się na wietrze, „Przegląd Uniwersytecki" 4(1992) nr 6, s. 26.
 18. Boże Ciało; Wielki Post; Fotografia Pana Boga; Nad rysunkiem który jest modlitwą; Słowa z oczu [wiersze], w: Szaropolskie srebro. Wiersze księży. Wybór, opracowania i posłowie ks. J. Sochoń, Warszawa 1992, s. 289-295.
 19. [Rec.] Zatrzymać przemijanie - J. Marlewska, Codziennie mijani. Portrety, Warszawa-Kielce 1991, „Słowo Powszechne" 46(1992) nr 103, s. 6. 
 20. [Rec.] Jerzy Więckowiak, Gdynia Mały Kack. Parafia i kościół Chrystusa Króla, Gdynia 1990, „Zapiski Historyczne" 57(1992) z. 4, s. 166-169.

 

Rok 1993
1. Polonia Holenderska, „Rota", 1992 nr 3-4, s. 63-64, ilustr. [druk: 1993].
2. Czas chrześcijański - czas najwyższy, „Przegląd Uniwersytecki" 5(1993) nr 1, s. 1.
3. Zmartwychwstałego przesłanie do porządnych chrześcijan, „Przegląd Uniwersytecki" 5(1993) nr 2, s. 9.
4. Kartuzy [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1993 nr 12, s. 10.
5. Kartuzy [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1993 nr 13, s. 10.
6. Bukowski Piotr (1874-1941), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. 1, Gdańsk 1992, s. 179 [druk: 1993].
7. Wielki Post [wiersz], „Powściągliwość i Praca" 44(1993) nr 4, s. 9.
8. Pelplińska Szkoła Historyczna, „Gazeta Kartuska", 1993 nr 18, s. 10.
9. Postawy kształtujące model kapłana pomorskiego od pierwszej wojny światowej do naszych czasów, w: Homo Meditans XIV: Kapłan pośród ludu kapłańskiego, red. W. Słomka, J. Misiurek, Lublin 1993, s, 149-161.
10. Kartuzy [dokończenie], „Gazeta Kartuska", 1993 nr 14, s. 10.
11. Wspomink [wiersz], „Zrzesz Kaszëbskô" 2(1993) nr 3, s. 18 [fotogr.].
12. Czerwcowe zamyślenia, „Przegląd Uniwersytecki" 5(1993) nr 3, s. 4.
13. Namalowana modlitwa; Zaduma katechety [wiersze], „Gazeta Kartuska", 1993 nr 25, s. 11.
14. Słowo wstępne, w: Tobie Boże chwała. Kaszubskie pieśni kościelne, Luzino 1993, s. 3-4.
15. W sztëczku chleba [pieśń], w: Tobie Boże chwała..., s. 16-17.
16. Jutrzniô wstała [pieśń], w: Tobie Boże chwała..., s. 18-19.
17. Tczëwôrtnô Matko [pieśń], w: Tobie Boże chwała... , s. 26-27.
18. Na stół Ofiarë [pieśń], w: Tobie Boże chwała..., s. 30-31.
19. Na oddzãkowanié dnia [pieśń], w: Tobie Boże chwała..., s. 37-38.
20. Zanim woźny ostatnie drzwi zamknie, „Przegląd Uniwersytecki" 5(1993) nr 4, s. 4.
21. Różaniec uniwersyteckich dziejów, „Przegląd Uniwersytecki" 5(1993) nr 5, s. 4.
22. Kartuzy. Stolica Kaszub 1380 - 1923 - 1993, Kartuzy 1993.
23. Ostatni rozrachunek, „Pielgrzym" 4(1993) nr 24, s. 2.
24. Między wieczorem a pianiem kogutów, „Pielgrzym" 4(1993) nr 24, s. 2.
25. Utrwala przeszłość dla przyszłości [O twórczości naukowej ks. prof. Z. Zielińskiego], „Pielgrzym" 4(1993) nr 25, s. 8.
26. Między świętami a Bożym Narodzeniem, „Przegląd Uniwersytecki" 5(1993) nr 6, s. 10.
27. Kościół i społeczności. Rewolucje - demokracje - totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX i XX wieku, red. [...], Lublin 1993, ss. 260.
Rec.: Księga pamiątkowa, "Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 1, s. 27; W. Szulist, „Rocznik Gdański" 54(1994) z. 2, s. 111-112; J. Mandziuk, „Saeculum Christianum" 2(1995) nr 1, s. 273-275.
28. Przedmowa, w: Kościół i społeczności..., s. 7.
29. Zarys życia i działalności naukowej ks. Zygmunta Zielińskiego, w: Kościół i społeczności..., s. 9-14.
30. Wykaz publikacji ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, w: Kościół i społeczności..., s. 17-31.
31. Akcja Katolicka Pomorza Nadwiślańskiego na tle ruchu ogólnopolskiego, w: Kościół i społeczności..., s. 141-158.
32. Polonijne badania księdza Władysława Szulista, „Biuletyn Stowarzyszenia <<Wspólnota Polska>>", 1993 nr 23, s. 14-15.
33. Collegium Leoninum w dziejach miasta i regionu, w: Wejherowo. Dzieje, kultura, środowisko, red. J. Treder, Wejherowo 1993, s. 153-164.
34. Encyklopedia Katolicka, t. 6 (Graal - Ignorancja), red. [...], Lublin 1993.
Rec.: J. Serczyk, „Summa christianitatis. Szósty tom "Encyklopedii Katolickiej", "Życie i Myśl" 42(1994) nr 3, s. 95-99; S. Grabska, Nad VI tomem Encyklopedii Katolickiej, „Więź" 37(1994) z. 12, s. 159-161; J. Styk, Encyklopedia Katolicka - tom szósty, „Kultura i Społeczeństwo" 38(1994) nr 1, s. 225-227; B. Nadolski, Encyklopedia Katolicka, „Collectanea Theologica" 64(1994) nr 4, s. 175-177; J. Szymik, Katolicki „bank danych", „Gość Niedzielny" 71(1994) nr 39; W. Hanc, Szósty tom Encyklopedii Katolickiej, „Ateneum Kapłańskie" 87(1995) z. 1, s. 149-152; G. Polak, Encyklopedia Katolicka, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne" 11(1995) z. 1, s. 147-148.
35. Grochocki Józef, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 161.
36. Grzegorz X papież, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 339-340.
37. Grzegorz Synaju, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 323.
38. Grzegorz Oświeciciel, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 320-321.
39. Grzegorz III Mamas, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 345-346.
40. Grzegorz III Pahlawuni, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 346.
41. Grzegorz II Martyrophilos, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 311-312.
42. Grzegorz II Kyprios, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 344-345.
43. Grzegorz V, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 347.
44. Hasse Jan, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 583.
45. Heyke Leon, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 827-828.
46. Hildebrand Augustyn, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 875.
47. Hiszpanizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 1080-1081.
48. Hodur Franciszek, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 1100-1101.
49. Husytyzm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 1345-1348.
50. Gadki mściszewickie [Dobry rachunek; Cóż do kata za sałata; Weselisko; Fatalna pomyłka; Egzamin], w: Ptak za uszami. Humor i satyra Kaszubów. Wybrał, przetłumaczył i opracował S. Janke, Gdańsk 1992, s. 139-148 [druk: 1993].

 

Rok 1994
1. Boże Ciało [wiersz], w: Kalendarz Pielgrzyma na rok 1994, Pelplin 1994.
2. Credo [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1994 nr 2, s. 13.
3. Posłanie do magazynierów chleba, „Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 1, s. 14.
4. Encyklopedia katolicka, czyli powszechna. Rozmowa z ks. Janem Walkuszem, redaktorem naczelnym i ks. Stanisławem Janeczkiem, zastępcą redaktora naczelnego „Encyklopedii Katolickiej" [rozmawiał P. K. Kuty], „Biuletyn KAI", 1994 nr 24, s. 16-18.
5. Biskup trudnych czasów [Bp A. Rosentreter], „Pielgrzym" 5(1994) nr 4, s. 5.
6. Rozważania paschalne, w: List Rektora KUL na Wielkanoc 1994 [dodatek do „Przeglądu Uniwersyteckiego" 6(1994) nr 2 - rozważania na W. Czwartek, W. Piątek, W. Sobotę i Niedzielę Wielkanocną].
7. Aby Wielki Post zakończył się Zmartwychwstaniem - prosimy Cię Panie, „Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 2, s. 8.
8. Wyszedł już VI tom. Rozmowa z ks. doktorem Janem Walkuszem, redaktorem naczelnym „Encyklopedii Katolickiej" [rozmawia J. Koziej], „Gość Niedzielny" 71(1994) nr 17.
9. Wzbogaca kulturę polską i chrześcijańską. O Encyklopedii Katolickiej rozmawiamy z ks. dr. Janem Walkuszem jej redaktorem naczelnym [rozmawiał Cz. Dąbrowski], „Słowo. Dziennik Katolicki" 2(1994) nr 80
10. Żeby bliskie nie było dalekie, „Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 3, s. 13.
11. Profesor samemu Bogu wypożyczony, „Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 4, s. 4.
12. Problematyka kaszubsko-pomorska w VI tomie Encyklopedii Katolickiej, „Gazeta Kartuska", 1994 nr 31, s. 10.
13. Między słowem a modlitwą, Lublin 1994, ss. 124.
Rec.: Damroku [W. Kiedrowska], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 2; E. Breza, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 6.
14. Jubileuszowa modlitwa, „Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 5, s. 7.
15. Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny, „Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 5, s. 30.
16. Wzorce osobowe duchowieństwa pomorskiego przed II wojną światową, „Studia Pelplińskie" 21/22(1990/1991), s. 87-98 [druk: 1994].
17. Polonia Holenderska, „Studia Polonijne" 15(1993), s. 55-58 [druk: 1994].
18. Przedwigilijna modlitwa, „Przegląd Uniwersytecki" 6(1994) nr 6, s. 26.
19. Z problematyki historiografii najnowszej, „Chrześcijanin w Świecie" 24(1994) nr 2-3, s. 276-284.

 

Rok 1995
1. Księdza Zielińskiego historii pisanie, „Pomerania" 32(1994) nr 12, s. 39-40 [druk: 1995].
2. Z zagadnień martyrologii duchowieństwa diecezji chełmińskiej, w: Z przeszłości diecezji chełmińskiej 1243-1992, red. M. Biskup, Toruń 1994, s. 103-118 [druk: 1995].
3. Czas wybierania, „Przegląd Uniwersytecki" 7(1995) nr 1, s. 13.
4. Słowa rodzimej mowy [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 7.
5. Odejście [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 9.
6. Działalność naukowo-literacka duchowieństwa diecezji chełmińskiej okresu międzywojennego, „Rocznik Gdański" 54 (1994) z. 1, s. 55-77 [druk: 1995].
7. Czas przymkniętych drzwi i otwartych oczu sumienia, „Przegląd Uniwersytecki" 7(1995) nr 2, s. 4.
8. Mdze deszcz; Słowa moje; Egzamin; Mój stari zégar; Młodé oczë i żegnanié, w: Domôcé słowo zwęczné. Antologia tekstów kaszubskich dla recytatorów. Oprac. J. J. Treder, Chmielno 1994, s. 38, 40, 52, 66, 92 [druk: 1995].
9. Młode oczy i błogosławieństwo [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 14.
10. Cassubia semper fidelis, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 16.
11. Drogi do Emaus, „Przegląd Uniwersytecki" 7(1995) nr 3, s. 25.
12. W przedsionku nieba i ziemi, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 20, s. 13.
13. Między konformizmem a głupotą, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 22, s. 5.
14. Słowa moje [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 23, s. 16.
15. Miłość spod stołu, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 24, s. 12.
16. Służba moją drogą [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 25, s. 16.
17. Chrześcijaństwo bez alternatywy, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 26, s. 4.
18. Czas zbudzić anioła [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 26, s. 16.
19. Fotografia z gdyńskiego dworca [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 27, s. 16.
20. Przedwakacyjna modlitwa, „Przegląd Uniwersytecki" 7(1995) nr 4, s. 25.
21. Pytać nie stawiając pytań, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 28, s. 12.
22. Służba moją drogą [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 28, s. 16.
23. Jeżeli umiesz czytać [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 29, s. 16.
24. Modlitwa, czyli oddech Pana Boga, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 30, s. 7.
25. A złodziei coraz więcej..., „Gazeta Kartuska", 1995 nr 32, s. 7.
26. Pamięć, i... ciasne drzwi, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 35, s. 7.
27. Modlitwa do polskiej Matki Bożej, w: Otwórz twój skarbiec... Antologia modlitwy za ojczyznę. Wstęp i opracowania P. P. Gach, Kraków 1995, s. 393-394.
28. Matko mojej nadziei [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 37, s. 16.
29. Działalność duszpasterska biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 1926-1939, „Nasza Przeszłość" 84(1995), s. 211-256 [toż w nadbitce, Kraków 1995].
30. Czas odnajdywania utraconych szans, „Przegląd Uniwersytecki" 7(1995) nr 6, s. 22.
31. Zwiastowanie [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1995 nr 50, s. 16.
32. Współczesna ocena biskupa Carla Marii Spletta, „Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej" 4(1995) nr 11, s. 412-418.
33. Polska Misja Katolicka w Holandii. Szkic historyczny, w: Polska Misja Katolicka w krajach Beneluksu. Informator duszpasterski, Beneluks 1995, s. 39-42.
34. [Rec.] Po kropli deszczu do ekumenii - S. Riabinin, Ekumeniczne strofki wierzącego przyrodnika, Lublin 1995, „Przegląd Uniwersytecki" 7(1995) nr 3, s. 19.
35. [Rec.] Nowa praca o Kartuzji Kaszubskiej - K. Raepke, Z dziejów Kartuzji Kaszubskiej i kościoła kolegiackiego w Kartuzach, Kartuzy 1995, „Gazeta Kartuska", 1995 nr 29, s. 7.

 

Rok 1996
1. Człowiek z okruchami wigilijnego opłatka, „Przegląd Uniwersytecki" 8(1996) nr 1, s. 25.
2. Stanisław Wojciech Okoniewski - biskup morski, „Folia Pomeraniae. Zeszyty Teologiczno-Historyczne Instytutu Teologicznego w Tczewie" 1(1996), s. 59-70.
3. Władysław Łęga i jego środowisko rodzinne w świetle nie znanej autobiografii, „Rocznik Gdański" 55(1995) z. 1, s. 107-130 [druk: 1996].
4. Rogaczewski Franciszek (1892 - 1940), w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 3, red. R. Bender i in., Lublin 1996, s. 19-21 [druk: 1996].
5. Sychta Bernard (1907 - 1982), w: tamże, s. 96-97.
6. Szopiński Dominik (1883 - 1984), w: tamże, s. 106.
7. Szydzik Józef (1871 - 1939), w: tamże, s. 117-118.
8. Treder Wiktor (1852 - 1916), w: tamże, s. 141-142.
9. Tułodziecki Jan (1918 - 1876), w: tamże, s. 149-150.
10. Turzyński Teodor Emil (1888 - 1939), w: tamże s. 153-154.
11. Tyczyński Franciszek (1847 - 1922), w: tamże, s. 158.
12. Witkowski Bolesław (1873 - 1939), w: tamże, s. 182-183.
13. Wojciechowski Wacław (1885 - 1937), w: tamże, s. 183-184.
14. Wolszlegier Antoni (1853 - 1922), w: tamże, s. 190-191.
15. Wrycza Józef (1884 - 1961), w: tamże, s. 196-197.
16. Żynda Franciszek (1892 - 1939), w: tamże, s. 223.
17. Autorefleksja [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 10.
18. Popiół na skronie, ogień do serca, „Przegląd Uniwersytecki" 8(1996) nr 2, s. 26.
19. *** (Już noc minęła) [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 13.
20. Słowa z oczu [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 13.
21. Sztrądę słowa [eseje poetyckie], Lublin 1996, ss. 64.
      Rec.: Damroka [W. Kiedrowska], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 28.
22. Weźmijcie Ducha Świętego, „Gazeta Niedzielna" [Londyn] 48(1996) nr 21.
23. Do Matki polskiej pamięci, „Przegląd Uniwersytecki" 8(1996) nr 3, s. 21.
24. Chleba niczym nie zastąpisz, „Gazeta Niedzielna" [Londyn] 48(1996) nr 23.
25. Credo [wiersz], „Bzyczek" [Gazeta Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie], 1996 nr 7, s. 2.
26. Znani i nieznani. Wywiad z ks. dr. Janem Walkuszem , „Bzyczek", 1996 nr 7, s. 2.
27. Stłëkłé pôcórë na jantarowi stegnie [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 33.
28. Stłëkłé pôcórë na jantarowi stegnie [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 34.
29. Słowo do Matki Bożej, „Gazeta Niedzielna" [Londyn] 48(1996) nr 34.
30. Im bliżej tym dalej, „Przegląd Uniwersytecki" 8(1996) nr 4, s. 22.
31. Stłëkłé pôcórë na jantarowi stegnie [cz. 3], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 37.
32. Stłëkłé pôcórë na jantarowi stegnie [dokończenie], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 38.
33. Chwilczi zarzekłé w spiéwie i słowie [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 38.
34. W imię Boże nie tylko na początek, „Przegląd Uniwersytecki" 8(1996) nr 5, s. 23.
35. Chwilczi zarzekłé w spiéwie i słowie [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 39.
36. Chwilczi zarzekłé w spiéwie i słowie [cz. 3], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 40.
37. Chwilczi zarzekłé w spiéwie i słowie [dokończenie], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 41.
38. Z wiatrę wpëzglanym we włosë [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 41.
39. Z wiatrę wpëzglanym we włosë [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 42.
40. Z wiatrę wpëzglanym we włosë [cz. 3], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 43.
41. Z wiatrę wpëzglanym we włosë [dokończenie], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 44.
42. O apartnosce Boscziégo i lëdzciégo słowa [cz. 1], Gazeta Kartuska", 1996 nr 44.
43. Obraz Polaków i Polonii w świetle wydawnictw Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Duszpasterz Polski Zagranicą" 47(1996) nr 4, s. 544-551.
44. O apartnoscë Boscziégo i lëdzcziégo słowa [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 47.
45. Zanim gwiazda zaświeci i północ zaświta, „Przegląd Uniwersytecki" 8(1996) nr 6, s. 29.
46. O apartnoscë Boscziégo i lëdzcziégo słowa [dokończenie], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 52.
47. Stegną wiarë [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1996 nr 52.
48. Marana Tha! Przyjdź Panie Jezu, „Gazeta Niedzielna" [Londyn] 48(1996) nr 50, s. 1.
49. Zieliński Zygmunt, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1996, s. 1018.
50. Żwyczyński Mieczysław, w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1996, s. 1098.
51. Ostatni rozrachunek, „Gazetka Parafialna Matki Boskiej Zwycięskiej" [Chatham, Ontario], 1996 z 24 XI.
52. Opłatek, „Gazetka Parafialna Matki Boskiej Zwycięskiej", 1996 z 25 XII.
53. [Rec.] P. Raina, Karol Maria Splett biskup gdański na ławie oskarżonych, Warszawa 1994, ss. 317, „Dzieje Najnowsze" 28(1995) z. 4, s. 174-176 [druk: 1996].

 

 

Rok 1997
1. Pôcórczi rodny mowë, w: Dërchôj Królewionko. Antologia dzysodniowi prozë kaszëbsczi. Zebrał i oprac. E. Pryczkowski, Gdynia 1996, s. 8-10 [druk: 1997].
2. Stegną wiarë [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 4.
3. Kalendarz z miejscem na nadzieję, „Przegląd Uniwersytecki" 9(1997) nr 1, s. 1.
4. Stegną wiarë [dokończenie], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 5.
5. Czas zbielałych słów i pałających serc, „Przegląd Uniwersytecki" 9(1997) nr 2, s. 18.
6. Kamień przebaczenia, „Związkowiec" [Toronto], 1997 nr 15.
7. Z zagadnień historycznoobyczajowych pamiętnikarstwa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski w XIX i XX wieku, w: Na przełomie stuleci. Naród - Kościół - państwo w XIX i XX wieku, red. M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 723-737.
8. Zanim prorok wróci do swoich, „Przegląd Uniwersytecki" 9(1997) nr 3, s. 14.
9. Ks. W. Łęga, Cienie i blaski lat szkolnych. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich. Opracował, przygotował do druku i wstępem poprzedził J. Walkusz, Wejherowo 1997.
Rec.: J. Daniel, A jednak nie cienie, a blaski..., „Gazeta Grudziądzka", 1997 z 31 X; J. Krzyś, Początki związków ks. Łęgi z Grudziądzem, „Gazeta Grudziądzka", 1997 z 17 X; J. Chłosta, Książki o Warmii i Mazurach. Pamiętnik z Powiśla, „Gazeta Olsztyńska", 1998 nr 115; W. Szulist, Ks. W. Łęga, Cienie i blaski lat szkolnych. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich, Wejherowo 1997. Opracował, przygotował do druku i wstępem poprzedził ks. Jan Walkusz, s. 218 + zdjęcia, "Studia Pelplińskie" 27(1998), s. 407-409; J. Jasiński, Władysław Łęga, Cienie i blaski lat szkolnych. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich. Opracował, przygotował do druku i wstępem poprzedził ks. Jan Walkusz, Wejherowo 1997, ss. 218, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 1998 nr 4, s. 693-695; E. Breza, Na marginesie recenzji prof. Janusza Jasińskiego pamiętników ks. Władysława Łęgi [Polemika], „Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 1999 nr 2, s. 271-274; M. Cybulaski, „Rocznik Gdański" 58(1998) z. 1, s. 231-233.
10. Wstęp, w: Ks. W. Łęga, Cienie i blaski..., s. 7-15.
11. Prôwda i miłota na podobę Boga [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 19.
12. Prôwda i miłota na podobę Boga, [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 20.
13. Wezta Dëcha Swiętégo na drogę [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 21.
14. Wezta Dëcha Swiętégo na drogę [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 23.
15. Liss Arkadiusz (1908 - 1974), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 70-71.
16. Nelke Leon (1873 - 1926), w: tamże, s. 302-303.
17. Pobłocki Juliusz (1835 - 1915), w: tamże, s. 448-449.
18. Chwała Ojcu na jëbleuszowëch pôcórkach [cz. 1], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 25.
19. Chrystus - wczoraj i dziś, „Przegląd Uniwersytecki" 9(1997) nr 4, s. 7.
20. Chwała Ojcu na jëbleuszowëch pôcórkach [cz. 2], „Gazeta Kartuska", 1997 nr 27.
21. Piastun Słowa. Ks. Bernard Sychta 1907 - 1982, Gdańsk-Pelplin 1997, ss. 292.
Rec.: jard, Kościerzyna. Promocyjne spotkanie. Piastun słowa, „Dziennik Bałtycki, 1997 z 11 IX; J. Antonowicz, Jan Walkusz o piastunie słowa, „Norda. Dodatek do <<Dziennika Bałtyckiego>>", 1997 nr 33; M. Dyczewska, Książka o księdzu Bernardzie Sychcie. Promocja w Puzdrowie, „Wiadomości Sierakowickie" 9(1997) nr 9, s. 9; jard, W Kościerzynie promocja książki, „Nasz Tygodnik Gryf Kościerski", 1997 nr 26; J. Antonowicz, Ksiądz Bernard Sychta. Piastun słowa, „Norda", 1997 nr 35; S. Janke, Mistrz kaszubskiego i kociewskiego słowa, „Pielgrzym" 8(1997) nr 20, s. 12; T. Linkner, Piastun kaszubskiego słowa, „Sycyna" 4(1997) nr 21, s. 15; J. Borzyszkowski, Ks. Jan Walkusz o ks. Bernardzie Sychcie, „Pomerania" 34(1997) nr 10, s. 42-44; J. Tyborczyk, „Informator Oświatowy" [Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 1998 nr 1-2, s. 71-73; T. Linkner, „Folia Pomeraniae" 2(1997), s. 217-223; W. Szulist, Piewca Kaszub, „Literatura Ludowa" 42(1998) nr 1, s. 65-67; B. Breza, Ks. Jan Walkusz, Piastun słowa, Gdańsk 1997, ss. 292, „Rocznik Gdański" 59(1999) z. 1, s. 124-125; M. Cybulski, Jan Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta 1907-1982, Gdańsk-Pelplin 1997, s. 296, „Język Polski" 80(2000) nr 3-4, s. 299-301.
22. Z historiografii Polonii i losów Polaków za granicą wschodnią Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Dzieje Najnowsze" 29(1997) z. 1, s. 123-129.
23. Miłość spod stołu, „Przegląd Uniwersytecki" 9(1997) nr 5, s. 32.
24. Między wieczorem a pianiem kogutów, „Gazeta Niedzielna" [Londyn] 49(1997) nr 48, s. 1.
25. Instytut Historii Kościoła KUL, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. F. Duchniewski i in., Lublin 1997, kol. 295-296.
26. Instytuty Kościelne w Polsce, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 304-308.
27. Jan XIX, papież, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 831.
28. Jan XXII, papież, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 833-834.
29. Jan Paweł I, papież, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 837.
30. Jan Kropidło, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 911-912.
31. Jansen Cornelius, Jansenius, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 987-988.
32. Jansenizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, kol. 989-994.
33. Opłatek - więc nowa nadzieja, „Przegląd Uniwersytecki" 9(1997) nr 6, s. 33.
34. Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Chatham, Ontario 1957 - 1997, Lublin-Chatham 1997, ss. 310.
Rec.: W. Szulist, Polska parafia w Ontario, „Nowy Przegląd Wszechpolski" 5(1998) nr 5, s. 41; M. Wrzeszcz, Skarb wiary katolickiej, „Pielgrzym" 9(1998) nr 21, s. 7; J. Dyl, Jan Walkusz, Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Chatham, Ontario 1957-1997, Lublin-Chatham 1997, ss. 310, „Roczniki Teologiczne" 47(2000) z. 4, s. 239-241.
35. Roszczynialski Edmund (1888-1939), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 92-93.
36. Semrau Józef (1833 - 1904), w: tamże, s. 197-198.
37. Człowiek nauki i benedyktyńskiej pracy. Ks. Bernard Sychta (1907 - 1982) i jego twórczość, w: Mistrz i Przyjaciel, red. J. Pałucki, Lublin 1997, s. 113-145.
38. [Rec.] Stefan Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego na przykładzie administracji apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1961, Wrocław 1995, ss. 290, „Saeculum Christianum" 3(1996) nr 1, s. 231-234 [druk: 1997].
39. [Rec.] Peter Raina, Karol Maria Splett. Der Bischof von Danzig auf der Anklagenbank, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 48(1996), s. 232-235 [druk: 1997].
40. [Rec.] Stanisław Bogdanowicz, Karol Maria Splett, biskup gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL [Carl Maria Splett. Danziger Bischof der Kriegszeit. Sondergefangener der Volks Republik Polen], Gdańsk 1996, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 48(1996), s. 236-239 [druk: 1997].

 

Rok 1998

1. Między czasem jednym a drugim, „Przegląd Uniwersytecki" 10(1998) nr 1, s. 6.
2. Oto na obu dłoniach zapisałem Ciebie, „Gazeta Niedzielna" [Londyn] 50(1998) nr 13.
3. Wielki Post [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1998 nr 12.
4. Ukrzyżowanie na widoku [wiersz], „Gazeta Kartuska", 1998 nr 12.
5. Pole Garncarza, łzy Piotra i święta, „Niedziela Lubelska" 41(1998) nr 15.
6. Przed czasem ostatniego proroctwa, „Przegląd Uniwersytecki" 10(1998) nr 2, s. 20.
7. Biskupa Sedlaga początek historii, „Pielgrzym" 9(1998) nr 2, s. 14.
8. Nie przeoczyć spotkania ze Zmartwychwstałym, „Gazeta Niedzielna" [Londyn] 50 (1998) nr 17.
9. Ludzka pamięć i historia bez kompromisu. Dwudziestolecie śmierci ks. prof. dr. hab. Mieczysława Żywczyńskiego, „Niedziela" 41(1998) nr 18.
10. Zmagania biskupa Marwicza o właściwe oblicze szkoły, „Pielgrzym" 9(1998) nr 9, s. 14.
11. Ks. Profesor Mieczysław Żywczyński po dwudziestu latach, „Nowy Przegląd Wszechpolski" 5(1998) nr 3-4, s. 40-41.
12. Polska, lubelska, moja Pięćdziesiątnica, „Przegląd Uniwersytecki" 10(1998) nr 3, s. 20.
13. Twórczość pamiętnikarsko-wspomnieniowa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski XIX i XX wieku, „Roczniki Teologiczne" 44(1997) z. 4, s. 115-142 [druk: 1998].
14. Patrónka rëbôków, w: Pomorze i morze w poezji. Zebrali i opracowali B. Arsoba i J. Borzyszkowski, Gdańsk-Szczecin 1998, s. 122.
15. Słowa moje, w: tamże, s. 123.
16. Początki polonijnej parafii narodowościowej Matki Boskiej Zwycięskiej w Chatham, Ontario i problem zachowania jej statusu, „Studia Polonijne" 19(1998), s. 141-168.
17. Pan Bóg znowu nie będzie miał urlopu, „Przegląd Uniwersytecki" 10(1998) nr 4, s. 9.
18. Absolwent Instytutu Historii Kościoła KUL biskupem pomocniczym diecezji zamojsko-lubaczowskiej [ o bpie Mariuszu Leszczyńskim], „Przegląd Uniwersytecki" 10(1998) nr 5, s. 18-26.
19. Dojrzałe wiśnie w białej koszuli lata, „Przegląd Uniwersytecki" 10(1998) nr 5, s. 28.
20. Uposażenie duchowieństwa w międzywojennej diecezji chełmińskiej, w: Historia et ius, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 93-105.
21. Komisarz biskupi Karl Knop w świetle swoich zarządzeń, w: Słowo Boga i drogi człowieka, red. Z. Machnikowski, Tczew-Pelplin 1998, s. 543-562.
22. Wokół problematyki dogmatu nieomylności papieskiej na łamach prasy redagowanej przez ks. Józefa Stagraczyńskiego, „Roczniki Teologiczne" 46(19990 z. 4, s. 303-328 [druk: 1998].
23. Przedesłów, w: Më trzimómë z Bogã. Koscelné modlëtwë i spiéwë. Przełożëlë E. Gołąbk, E. Pryczkowski, Gduńsk 1998, s. 9-11.
24. Tczëwôrtnô Matko, w: tamże, s. 131.
25. W sztëczku chleba, w: tamże, s. 140-141.
26. Lisy mają swoje nory; A w miejscu tym było...; Ukrzyżowanie na widoku, w: Księga Krzyża. Antologia pasyjna. Oprac. B. Arsoba, Katowice 1998, s. 371-373.

 

 

Rok 1999
1. Mój stary zegar [wiersz], „Skaner Free" [London, Ont.], 1999 nr 1, s. 1-2.
2. Gdyby św. Weronika miała kapelusz, "Przegląd Uniwersytecki" 11(1999) nr 1, s. 31.
3. Pomiędzy słowem a zapachem anioła, „Przegląd Uniwersytecki" 11(1999) nr 2, s. 15.
4. O męczeńskiej drodze ks. Bernarda Łosińskiego, „Pielgrzym" 10(1999) nr 9, s. 7-8.
5. Das Diözesanarchiv in Pelplin. Abriß der Geschichte und Bestandsbeschreibung, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 49(1999), s. 272-277.
6. Mojżesz w bieli na brzegu jednego i drugiego czasu, „Przegląd Uniwersytecki" 11(1999) nr 3, s. 19.
7. Modlitwa do Matki Bożej Płaczącej [wiersz], „Niedziela Lubelska" 42(1999) nr 26.
8. Modlitwa do matki Bożej Płaczącej, „Z Maryją ku Wspólnocie", 1999 nr 8, s. 27.
9. Łzy Matki [wiersz], „Z Maryją ku Wspólnocie", 1999 nr 8, s. 43.
10. Odejście, czyli prawdziwy powrót [wiersz], „Niedziela" 42(1999) nr 32, s. 8.
11. Wojenne losy duchowieństwa katolickiego ziemi kartuskiej 1939-1945, Kartuzy 1999.
Rec.: R. L., Dożynki i promocja książki, „Gazeta Kartuska", 1999 nr 36, s. 2; Nowa książka ks. dra Jana Walkusza, „Gazeta Kartuska", 1999 nr 35, s. 13; Nowa publikacja. Wojenne losy duchowieństwa katolickiego ziemi kartuskiej 1939-1945, „Gazeta Kartuska", 1999 nr 37, s. 10-12; J. Antonowicz [E. Pryczkowski], Martyrologia duchowieństwa. Smutna karta, „Norda", 1999 nr 44; W. Szulist, Jan Walkusz, Wojenne losy duchowieństwa katolickiego ziemi kartuskiej 1939-1945, Kartuzy 1999, ss. 60, zdjęcia, „Studia Pelplińskie" 30(2000), s. 327-328.
12. Domański Bolesław (1872-1939), w: Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki i in., Warszawa 1999, s. 78.
13. Gall Stanisław (1865 - 1942), w: tamże, s. 99.
14. Konkordat, w: tamże, s. 165-166.
15. Okoniewski Stanisław Wojciech (1870 - 1944), w: tamże, s. 267.
16. O'Rourke Edward Aleksander (1876 - 1943), w: tamże, s. 274.
17. Piwowarczyk Jan (1889 - 1959), w: tamże, s. 302.
18. Rosentreter Augustyn (1844 - 1926), w: tamże, s. 380.
19. Nowy początek, "Gazeta Niedzielna" [Londyn] 51(1999) nr 36, s. 1.
20. [Tajemnica chleba]. Kazanie wygłoszone w kościele w Prokowie w czasie dożynek, 5 września, „Gazeta Kartuska", 1999 nr 37 - nr 38.
21. Kościół w dziejach Polonii. Zagadnienia wybrane, w: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej, red. R. Prejs, Warszawa 1999, s. 305-320.
22. Kalwaria wejherowska pod zarządem duchowieństwa diecezjalnego, w: Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą religijną Kaszubów i Pomorzan, red. G. Kustusz, B. Soiński, Wejherowo 1999, s. 136-146.
23. Niezłomny żołnierz na Bożym posterunku. Ks. Jan Achtabowski 1909 - 1998, „Duszpasterz Polski Zagranicą" 50(1999) nr 3, s. 405-410.
24. W cieniu połamanego krzyża. Studia i szkice z dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939 - 1945, Tczew-Pelplin 1999, ss. 255.
Rec.: E. G[órska], W cieniu połamanego krzyża, "Gwiazda Morza", 1999 nr 25, s. 24; J. Dyl, Jan Walkusz, W cieniu połamanego krzyża. Studia i szkice z dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1945, Tczew-Pelplin 1999, ss. 254, „Roczniki Teologiczne" 48(2001) Z. 4, S. 331-332; W. Wiła, Sprawa współczesnej oceny biskupa C. M. Spletta i komisarza biskupiego ks. K. Knopa, „Rocznik Gdański"60(2000) z. 1, s. 151-161.
25. Symbol wartości i pamięci, „Pomerania" 36(1999) nr 10, s. 47-49.
26. Między wieczorem a pianiem kogutów, „Gwiazda Morza", 1999 nr 24, s. 14.
27. Jeszcze trzcina kołysze się na wietrze, „Gwiazda Morza", 1999 nr 25, s. 13.
28. Wzorce osobowe duchowieństwa pomorskiego przed II wojną światową [przedruk], „Studia Pelplińskie" 29(1999), s. 197-209.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2009, godz. 21:40 - Ewa Zięba