2019 

Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Wprowadzenie do części polonistycznej/Polonistischer Teil, [w:] Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah/ Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generation,red. I. von der Lühe, S. J. Żurek, Lublin 2019, s. 21-28.
 • Rekonstrukcja jako literaturoznawcza kategoria badawcza w tekstowym świecie Zagłady (najnowsza literatura polska), [w:] Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah/ Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generation,red. I. von der Lühe, S. J. Żurek, Lublin 2019, s. 43-73.
 • Co zrekonstruował w PensjonaciePiotr Paziński?, [w:] Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah/ Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generation,red. I. von der Lühe, S. J. Żurek, Lublin 2019, s. 97-111. (przedruk)
 • Transfiguracja jako literaturoznawcza kategoria badawcza w tekstowym świecie Zagłady (najnowsza literatura polska), [w:] Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah/ Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generation,red. I. von der Lühe, S. J. Żurek, Lublin 2019, s. 127-152.
 • Subwersja jako strategia artystyczna w powieści Noc żywych ŻydówIgora Ostachowicza, [w:] Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah/ Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generation,red. I. von der Lühe, S. J. Żurek, Lublin 2019, s. 235-245.(współautorka: Agnieszka Kasperek). 
 • Arnsztajn (Arnsztein) Jan Karol, ps. Ćwiek, Jerzmanowski, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa A. Kopciowski, A. Trzciński, S.J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 30-31.

 • Arnsztajn (Arnsztejn, Arnsztein, Arnstein) Marek (Mordko), [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa A. Kopciowski, A. Trzciński, S.J. Żurek, M, Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 32-34.

 • Czyński Jan, ps. M. Ernest Rollin, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa A. Kopciowski, A. Trzciński, S.J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 64-68.

 • Fleck Ludwik, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa A. Kopciowski, A. Trzciński, S.J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 90-93.

 • Meyerson (Meyersohn) Malwina (Małka), [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa A. Kopciowski, A. Trzciński, S.J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 192-194 (współautor: Anna Jeziorkowska-Polakowska)

 • Wajs Symcha (Simcha) Binem (Bunem), [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa A. Kopciowski, A. Trzciński, S.J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 269-273 (współautor: Adam Kopciowski).

 • Topika judajska a topika Zagłady w najnowszej literaturze polskiej. Wstępne rozpoznania, „Teksty Drugie” 2019, nr 4, 243-265.

 

Redakcja

 • Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah/ Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Post-Shoah-Generation,red. I. von der Lühe, S. J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 337.
 • Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 355.
 • Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek, przy współpracy M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 850.

Dydaktyka

Artykuły

 • O wartości projektu, [w:] Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2019, s. 133-136.
 • Polonistyka wobec świata wartości. Wartość edukacji polonistycznej, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek, przy współpracy M. Nowak, Lublin 2019, s. 11-17.
 

2018 

Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu. O „Wierszach izraelskich”, [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska,  Kraków 2018,  s. 167-173.
 •  מגן לובלין(Magen Lublin), czyli jeszcze o Starych kamieniach Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza, [w:] Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. naukowa K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 51-73.
 • Kosica w Bramie Mesjasza, [w:] Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Furtka, Kraków 2018, s. 7-14. 

 • Has This Hecatomb Been Over? Literary Texts of Young Polish and German Authors on Jewish Existence in the Shoa, [in:] Post-Holocaust Studies in a Modern Context, ed. by N. Davidovitch, R. A. Cohen, E. Lewi, Hershey 2019, p. 123-135.

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła katolickiego w okresie 1978-2005, „Akcent” 2018, nr 3, s. 86-96.

 • Język polski i polscy Żydzi w Izraelu. Z Sabiną Andraczyk ostatnią redaktorką izraelskich „Nowin-Kuriera” rozmawia Sławomir Jacek Żurek, „Midrasz” 2018, nr 5, s. 62-66.
 • Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (1918–1939). (Słowo wstępne), [w:] O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (19181939), red. S. Bober, S.J. Żurek, Lublin 2018, s. 7-12.

 • Wiara i niewiara w literaturze wobec doświadczenia Zagłady (wstęp), [w:] Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, red. P. Kalwiński, A. Karczewska, Lublin 2018, s. 9-14

 • Co zrekonstruował w "Pensjonacie" Piotr Paziński? Świat post-Szoai topika judajska, [w:] Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, red. P. Kalwiński, A. Karczewska, Lublin 2018, s. 139-152.

Redakcja

 • O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (19181939), red. S. Bober, S.J. Żurek, Lublin 2018, ss. 260. 

Recenzje

 • Jacek Leociak, Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (Czarne, Wołowiec 2018, s. 200), pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi", 2018, nr 9, s. 233-238.

 • Mikołaj Grynberg, Księga wyjścia (Czarne, Wołowiec 2018, s. 416) pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 2018, nr 9, s. 239-247. 

 

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego 

Artykuły 

 • Film w praktykach społecznych (dyskusja redakcyjna), „Annales Universita s Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2017, nr  9(2), s. 172-182.
 • Shoah w kanonie lektur szkolnych, „Interpretacje. Katalog Festiwalu Tradycji Literackich. Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, red. M. Hamkało, 2018, nr 1, s. 151-172.

 

 

2017

 

 

Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Zagłada w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 184-195. 

 • Tropy ewangelickie w Dziennikach Jerzego Pilcha, [w:] Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura) / Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte. Kultur. Wirtschaft. Literatur), red. Grzegorz Brudny, Witold Matwiejczyk, Małgorzata Willaume, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2017, s. 397-411.
 • Sprawa rosyjska w literaturze polskiej w Izraelu. Rekonesans, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” (27) 2017, s. 140-150.
 • „Idole” i „Idol" Arnolda Słuckiego. Próba odczytania, [w:] Idol w kulturze, studia pod redakcją E. Fiały, A. Fitasa, D. Skórczewskiego, Lublin 2017, s. 200-2012.

 • Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha, „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2017, z. 4, s. 23-32.

 

Redakcja

 • Lublin – miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze / Lublin – City of Religious Agreement. Ecumenism in History, Theology, Culture, red. Sławomir Pawłowski SAC, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2017, ss. 407. 
 • Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura) / Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte. Kultur. Wirtschaft. Literatur), red. Grzegorz Brudny, Witold Matwiejczyk, Małgorzata Willaume, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2017, s. 422.

 

Inne

 • Trzy tradycje chrześcijańskie w Lublinie. Wstęp (współautor: Sławomir Pawłowski SAC) [w:] Lublin – miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze / Lublin – City of Religious Agreement. Ecumenism in History, Theology, Culture, Lublin, 2017, s.15-19

Recenzje

 • Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (recenzja monografii pod red. J. Kowalskiej-Leder, P. Dobrosielskiego, I. Kurz, M. Szpakowskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017, ss. 574), „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi” (VIII) 8, 2017, s. 249-258. 
 • Reading Out and Into the Shoah: Post- memory Practices in the Twenty-First Century Polish Literature for Children and Young Adults [book review of W(y)czytać Zagładę: Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 322 pp) by Małgorzata Wójcik-Dudek, "The Polish Review” 2017, Vol. 62, No. 4, p. 105-111. 

2016

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

 • Polonista wobec wyzwań współczesności. Tekstowość i komunikacja, [w:] Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy, red. A. Gis, M. Wobalis, Poznań 2016, s. 51-59.
 • Poezja i jej wartość w wychowaniu, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 785-789.
 • Polonistyczne badania edukacyjne. Perspektywy (2014-2020), [w:]  Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i egalitarność polonistyki, t. 1., red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej,  A. Zok-Smoły, Katowice 2016, s. 95-104.

 • Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa –  specjalność filologia polska (2010-2014). Wnioski z zastosowania innowacji programowych, [w:]  Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i egalitarność polonistyki, t. 1., red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej,  A. Zok-Smoły, Katowice 2016,  s. 167-179. 

 • Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian, "Polonistyka. Innowacje" 2016, nr 4, s. 167-190 (udział w dyskusji).  

 

Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Panas i „Polin”, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, nr 2, s. 25-26.
 • Krytyka literacka na łamach izraelskiego dziennika "Nowiny-Kurier" po roku 1968. Wyimki dyskursu, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 139-159.

 • Nowe tematy eksploracji prasy żydowskiej w Rzeczpospolitej, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 9-13; współautor: A. Karczewska.
 • From Tyszowce to Tel Aviv. The Journalism of Arnold Słucki in Israel's Polish Press, [in:] Jewish Writing in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016, p. 481-500.

 • Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu, "Postscriptum Polonistyczne" 2016, nr 2 (18), s. 59-76.
 • The Shoah in Contemporary Polish Fiction (after 1989), "pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi" (VII) 7, 2016, pp. 187-195.
 • Polish Literature in Israel. A Reconnaissance, „Roczniki Humanistyczne” 2016, z. 1, ISSN 0035-7707, s. 125-137.
 • Czy język polski jest językiem żydowskim? O lingwistycznych dylematach poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego, "Archiwum Emigracji. Studia - szkice - dokumenty" 2014, z. 1-2 (20-21), s. 23-33.

 

 Redakcja

 • Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, ss. 278.
 •  Jewish Writing in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016.  

2015

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

 • Ikonografia i literatura. O nowej maturze ustnej z języka polskiego (2015), [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, red. A. Plich, M. Rusek, Kraków 2015, s. 157-167.
 • Kształcenie świadomego odbiorcy kultury w gimnazjum, "Edukacja" 2015, nr 3, s. 98-113.
 • Po co świat religii na lekcjach języka polskiego?, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 153-157.

 

Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Czarodziejka z KastyliiSzaloma Asza. Studium relacji chrześcijańsko-żydowskich, [w:] Szalom Asz dialogiczny. Wstępne rozpoznania, red. D. Kalinowski, Kutno 2015, s. 11-38.
 • Jan Karski w ujęciu interdyscyplinarnym. Wstęp, [w:] Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, red. A. Kasperek, A. Żmuda, S.J. Żurek, Lublin 2015, s. 7-9; współautorki: A. Żmuda, A. Kasperek. 
 • Jan Karski jako bohater literacki, [w:] Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, red. A. Kasperek, A. Żmuda, S.J. Żurek, Lublin 2015, s. 155-163. 

Redakcja

 • Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, red. A. Kasperek, A. Żmuda, S.J. Żurek, Lublin 2015, ss. 231. 

 

2014

Historia literatury polskiej
Artykuły
 • Dwa oblicza. Arnolda Słuckiego biograficzne i poetyckie doświadczanie Rosji, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku, pod redakcją naukową A. Jarzyny, Z. Kopcia, przy współudziale M. Jaworskiego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 311-323.

 • Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, [w:] Studia żydowskie w Polsce - przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. S. Gąsiorowski, Kraków 2014, s. 217-225.
 • Czy język polski jest językiem żydowskim? O lingwistycznych dylematach poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego, "Archiwum Emigracji. Studia - szkice - dokumenty" 2014, z. 1-2 (20-21), s. 23-33.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego

 

Redakcja

 • Methodological studies in education of Polish language and literature, ed. S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, pp. 454.
 • Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S.J. Żurek, Norbertinum, Lublin 2014.

 • Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Norbertinum, Lublin 2014.

Artykuły

 • On the need to develop interdisciplinary methodologies in education research in the filed of teaching Polish language and literature, [in:] Methodological studies in education of Polish language and literature, ed. S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, p. 9-15.
 • Edukacja o Auschwitz i Holokauście w obliczu reformy programowej w polskiej szkole, [w:] Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci, red. P. Trojański, Oświęcim 2014, s. 17-22.
 • Kerygmat - od dydaktyki do metodologii, od metodologii do dydaktyki, [w:] Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia - re-wizje - perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014, s. 299-303. 
 • O tekstocentryzmie matury polonistycznej od roku 2015, [w:] Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, t. 3, Kraków 2014, s. 171-180.

 • Młoda dydaktyka polonistyczna, [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S.J. Żurek, Norbertinum, Lublin 2014, s. 7-11.

 • Badania edukacyjne w dydaktyce szczegółowej literatury i języka polskiego. Literaturoznawcze seminarium doktoranckie, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Norbertinum, Lublin 2014, s. 17-25.

 • Podstawa programowa jako forma promowania polskości za granicą, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. II, red. naukowa Stanisław Gajda, Irena Jokiel, Opole 2014, s. 464-473.

 

Inne

 • Nasza wiara jest mojżeszowa. Kilka uwag do 13 artykułów Mojżesza Majmonidesa, "Memoranda" 2014, nr 1, s. 207-211.

2013

Historia literatury polskiej


Artykuły

 • Dziecko w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s. 87-101.

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

 

Artykuły

 • Jak reanimować klasykę w szkole, czyli o medycynie i czytelnictwie, [w:] Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, red. E. Jaskółowa, K. Jędrych, Katowice 2013, s. 11-21.
 • Przygoda człowieka myślącego z tekstem – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Tadeuszem Zgółką (UAM), „Polonistyka” 2013, nr 10, s. 40-42.
 • „Od tekstu do tekstu”. Analiza i interpretacja tekstów kultury na maturze z języka polskiego od roku 2015, „Polonistyka” 2013, nr 11, s. 16-18.

 

Inne

 • Kartografia oniryczna (posłowie), [w:] Alfred Marek Wierzbicki, Autoportret z miastem. Wybór wierszy, Lublin 2013, s. 44-53.

 • Pośmiertna modlitwa poety (wstęp), [w:] Janatan Barkai, Morderczy wizerunek, przeł. Viola Wein, Lublin 2013, s. 5-7.

 

 Recenzje

 • Podwójność (Anna Frajlich, Łodzią jest i jest przystanią, Wydawnictwo FORMA, Szczecin 2013) „Akcent” 2013, nr 4, s. 137-140.
 • Na manowcach humanistyki, czyli lektury w świetle krytyki i dydaktyki (O książce "Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką" pod redakcją Krzysztofa Biedrzyckiego i Anny Janus-Sitarz) "Wielogłos" 2013, nr 3 (17), s. 73-80. 

 

2012 

 Historia literatury polskiej

Książki

 

 • Literatura polska w Izraelu. Leksykon, Kraków-Budapeszt 2012, ss. 194 (współautor: Karolina Famulska-Ciesielska).

 

Artykuły

 

 • Polsko-żydowska Warszawa w zapisach poetyckich Arnolda Słuckiego, [w:] Stolice i prowincje kultury, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczak, M. Stanisz, Warszawa 2012, s. 448-456.

 • Żydzi zamojscy w oglądzie polskich badaczy. Wstęp, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 13-16.

 • Z Tyszowiec do Tel Awiwu. Publicystyka Arnolda Słuckiego w polskiej prasie w Izraelu, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 161-182.

 

Redakcje książek zbiorowych

 • Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 399.

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego 
Artykuły
 • Cyfrowe wyzwania polonistyki, [w:] e-polonistyka 2, red. A.Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 7-12.
 • Jaka dydaktyka polonistyczna (wstęp) (współautor A. Adamczuk-Stęplewska), [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, red. A. Adamczuk-Stęplewska, S.J. Żurek, Lublin 2013, s. 7-11.

 

Redakcje książek zbiorowych

 

 • e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012, ss. 216.
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, red. A. Adamczuk-Stęplewska, S.J. Żurek, Lublin 2013, ss. 265.

 

 Recenzje

 

 • Posoborowa niespodzianka (rec. ks. Robert Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, tłum. M.T. Szczepański, M. Romaniuk, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011), "Ethos" 2012, nr 4 (100), s. 357-361. 

2011

 

Historia literatury polskiej

 

Książki

 

 • Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2011, ss. 211.

 

Artykuły

 

 • Szagalewo Arnolda Słuckiego, „Midrasz. Pismo Żydowskie” 2011, nr 2, s. 30-34.
 • Święto Jom Kipur w lirycznych zapisach poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec i S. J. Żurka, Kraków 2011, s. 129-141.

 

 Redakcje książek zbiorowych

 • Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec i S. J. Żurka, Kraków 2011, ss. 372.

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

 

 

 

Artykuły

 

 • Nauczyciel i uczeń w świetle etyki, [w:] Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 7-12.
 • Język polski ponad granicami - potrzeba promocji, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 7-12. 

 

Redakcje książek zbiorowych

 

 • Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 281.
 • Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, ss. 260.

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 

 • Brat starszy i brat młodszy, czyli w laboratorium Europy, (w:) Polska w oczach Białorusinów. Польшча вачыма Беларусаў, red. B. Wagner, Lublin 2011, s. 17-19.
 • Sześćset tysięcy twarzy Boga (współautor: B. Legutko), „List. Miesięcznik Katolicki” 2011, nr 10, s. 38-41.

 

2010

Historia literatury polskiej

 •  Święto „purim” w zapisach lirycznych poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego, (w:) Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2010, s. 287-303.
 • System czy jego dekonstrukcja? O różnych tendencjach w najnowszej światowej schulzologii, (w:) Białe plamy w schulzologii, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 2010, s. 223-227.
 • Głos w Dyskusji (prowadzenie Jerzy Jarzębski), (w:) tamże, s. 229-260.

 

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

 

Inne

 •  Pan Credo i kot (recenzja tomu poezji ks. Alfreda Marka Wierzbickiego, Głosy i glosy, Lublin 2008), „Więź” 2010, nr 1, s. 147-149.

 

2009

Historia literatury polskiej

 • As One Kabbalist to Another. On Arnold Słucki's Mystical Visions of the World in the Poem 'Bruno Schulz', (w:) (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, ed. by D. De Bruyn, K. Van Heuckelom, Amsterdam – New York, New York 2009, s. 67-81.
 • Rzym, Jerozolima, Nowy Jork i gdzie jeszcze? O miastach w poezji żydowskich uchodźców, (w:) Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s. 727-737.
 • Żydowskie wyznanie wiary w polskiej literaturze współczesnej, (w:) Literatura i wiara, red. A. Sulikowski, Szczecin 2009, s. 425-438.

 

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

 • Dlaczego nowa podstawa programowa?, „Polski w Praktyce” 2009, nr 2, s. 46-49.
 • Elektroniczna wyzwania akademickiej i szkolnej polonistyki, (w:) e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009, s. 7-13.

 

Redakcje książek zbiorowych

 • e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 261.

2008

 Historia literatury polskiej

Książki

 • Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 2008, ss. 252, [on-line:] http://www.tnn.pl/tekst.php?idt=1404.
 • From the Borderland. Essays on Polish-Jewish Literature, przeł. T. Anessi, Lublin 2008, ss. 132.
 • З пограниччя. Нариси про польсько-єврейську літературу, przeł. N. Janiszewska, Люблін 2008, сc. 132.

 Artykuły

 • Podwójny Mesjasz. O możliwościach interpretacyjnych „Piotrusia” Leo Lipskiego w kontekście tradycji i teologii żydowskiej, „Podteksty. Czasopismo Kulturalno-Naukowe” 2008, nr 1 (11), [on-line:] http://www.podteksty.pl/index.php?action=dynamic&nr=12&dzial=4&id=281.
 • Zobaczyć ukrytą tajemnicę. O Władysławie Panasie, jego pisarstwie i jego mieście..., „kultura enter. miesięcznik wymiany idei” lipiec 2008, [on-line:] http://www.kulturaenter.pl/mm1.html.
 • O Holokauście z perspektywy emigracji (na przykładzie wypowiedzi publicystycznych zamieszczonych w paryskiej „Kulturze” w latach 1948-2000), (w:) Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S.J. Żurek, Lublin 2008.
 • Mit kresów w literaturze polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza” t. LV, 2008, s. 143-155.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

 • Szkolne perspektywy emigracji, (w:) Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S.J. Żurek, Lublin 2008, s. 9-12.
 • O nowej podstawie programowej z języka polskiego – rozmowa Danuty Brzezińskiej
  z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem liderem zespołu ekspertów ds. przedmiotów humanistycznych, „Biblioteka w Szkole” 2008, nr 9.

Redakcje książek zbiorowych

 • Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 233.

Inne

 

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Monografia Aliny Molisak (recenzja książki Aliny Molisak Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Wydawnictwo „Cyklady”, Warszawa 2004, ss. 382), „Pamiętnik Literacki” 2008, nr 2, s. 244-249.
 • Polonistyka na obczyźnie. Z prof. Zofią Klimaj-Goczołową i prof. Krisem Van Heuckelomem z Katolickiego Uniwersytetu w Leveun rozmawiają prof. Wojciech Kaczmarek i prof. Sławomir J. Żurek, „Ethos” 2008, nr 1, s. 180-198.

2007

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Literatura emigracyjna w szkole, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 1, s. 5-7 (współautor: Elżbieta Żurek).
 • Parę uwag na marginesie konferencji „Literatura emigracyjna w szkole” – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Niną Taylor-Terlecką (Oxford), „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 1, s. 8-16.
 • Chronologicznie czy problemowo?, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 2, s. 5-7 (współautor: Elżbieta Żurek).
 • Maszyneria na chodzie. O historii literatury na uniwersytecie i w szkole – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Marią Kwiatkowską-Ratajczak (UAM), „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 2, s. 8-15.
 • Filozofia w szkole, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 3, s. 5-7.
 • Wiek XX – szkolna próba bilansu, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 4, s. 5-7.

 

Inne

 

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Zrozumieć Grynberga (recenzja książki Sławomira Buryły Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2006, ss. 463), „Teksty Drugie” 2007, nr 5.

2006

 Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci), „Akcent” 2006, nr 1, s. 74-80.
 • Głosy z wygnania pokolenia'68. Na przykładzie biografii poetyckiej Anny Frajlich, „Kresy” 2006, nr 1-2, s.165-170.
 • Zaimejlowana biografia poetycka. O twórczości Krzysztofa Ziarka, „Twórczość” 2006, nr 7, s. 138-141.
 • Pomiędzy „dawidowym osamotnieniem” a „czarnoleską mową”. O twórczości Henryka Grynberga (na siedemdziesiąte urodziny), „Przegląd Polski”. Tygodniowy dodatek literacko-społeczny do „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 07.07. 2006, s. 2.
 • Zastygłe w polszczyźnie. O świętach żydowskich, „Akcent” 2006, nr 3, s. 66-77.

Redakcje książek zbiorowych

 • Pokój dla świata. Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005), red. S.J. Żurek, Lublin 2006, ss. 185.
 • Peace for the World. Significance of Inter-Religious dialogue (in the Context of the Vatican II “declaration on the Relation of Church to Non-Christian religions Nostra Aetate”) for Polish and Ukrainian Societies and the Church in central; and eastern Europe (1965-2005), edited by S.J. Żurek, Lublin 2006, pp. 114.
 • Мир для світу. Значення міжрелігійного діалогу (В контексті „Декларації про ставлення Костелу до нехристиянських релігій Nostra aetate II Ватиканського Собору”) для польського й українського суспільства та Костелу в Центрально-Східній Європі в побудові культури толерантності й діалогу (1965-2005), ред. С.Я. Журек, Люблін 2006, ст. 108.
 • Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2006, ss. 125.
 • Jews in Lublin – Jews in Lviv. Places – Memory – Present, edited by J. Zetar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2006, pp. 123.
 • Євреї у Любліні - Євреї у Львові. Місця – Пам'ять – Сучасність, ред. Й. Зентар, С.Я. Журек, Люблін 2006, ст. 115.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 •  Język w szkole, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1, s. 5-7.
 • Językowa tandeta i brylanty – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Jerzym Bartmińskim (UMCS), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1, s. 8-13.
 • Co z tą polonistyką? – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Ryszardem Nyczem (UJ), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 8-15.
 • Polonistyka w przebudowie – polonistyka zdegradowana? (Fragmenty panelu z udziałem: Jerzego Bartmińskiego, Wojciecha Kaczmarka, Stefana Sawickiego, Jerzego Święcha oraz Sławomira Jacka Żurka), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 16-25.
 • Matura w jeden rok? O próbie przeprowadzenia badań, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 32-38.
 • Gimnazjum po ośmiu latach, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 3, s. 5-7.
 • „Portret gimnazjum 2006” – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Elżbietą Putkiweicz (UW), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 3, s. 8-13.
 • Jak pisać?, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 4, s. 5-7.
 • Polonista, wobec tekstologii i edytorstwa – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Józefem F. Fertem (KUL), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 4, s. 8-13.
 • Maturzysta 2004 w świecie kultury, (w:) Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 245-253.

 

Inne

 Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Żołnierz Mesjasza (recenzja książki: Sługa Mesjasza. Z ks. prał. Grzegorzem Pawłowskim – Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz, Wydawnictwo „Gaudium”, Lublin 2005, ss. 171), „Więź” 2006, nr 3, s. 148-151.
 • Deklaracja czy realizacja?, „Forum Akademickie” 2006, nr 2, s. 10-11.
 • Między lumen a lux (recenzja książki: Kris Van Heuckelom, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, ss. 225), „Teksty Drugie” 2006, nr 3, s. 176-181.
 • O monografii Aliny Molisak „Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim” (Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004, ss. 382), „Studia Judaica” 2006, nr 1, s. 259-261.
 • Pokój dla świata. O dialogu i Nostra aetate, (w:) Pokój dla świata. Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005), red. S.J. Żurek, Lublin 2006, s. 9-13.
 • Peace for the World. On Dialogue and Nostra Aetate, (w:) Peace for the World. Significance of Inter-Religious dialogue (in the Context of the Vatican II „declaration on the Relation of Church to Non-Christian religions Nostra Aetate”) for Polish and Ukrainian Societies and the Church in central; and eastern Europe (1965-2005), translated by M. Gumowski, edited by S.J. Żurek, Lublin 2006, s. 9-12.
 • Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie (wstęp), (w:) Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2006, s. 7-10. (współautor: J. Zętar)
 • Lublin – miejsce dialogu chrześcijańsko-zydowskiego, (w:) Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2006, s. 93-99.
 • The Jews in Lublin – The Jews in Lviv (Introduction), [in:] Jews in Lublin – Jews in Lviv. Places – Memory – Present, edited by J. Zetar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2006, p. 7-10. (together with J. Zętar)
 • Lublin – A Place of Christian-Jewish Dialogue, [in:] Jews in Lublin – Jews in Lviv. Places – Memory – Present, edited by J. Zetar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2006, p. 91-96.
 • Євреї у Любліні та Львові (вступ), [в:] Євреї у Любліні – Євреї у Львові. Місця – Пам'ять – Сучасність, ред. Й. Зентар, С.Я. Журек, Люблін 2006, ст. 7-10. (Й. Зентар).
 • Люблін – місце християньского-эврейського діалогу, [в:] Євреї у Любліні – Євреї у Львові. Місця – Пам'ять – Сучасність, ред. Й. Зентар, С.Я. Журек, Люблін 2006, ст. 85-90.

 

Tłumaczenia

 • Michael. A. Signer, Darkei Shalom – ścieżki pokoju w tradycji żydowskiej, (w:) Pokój dla świata. Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005), red. S.J. Żurek, Lublin 2006, s. 102-110.
 • Hanspeter Heinz, Małymi krokami do przodu (pomimo przeszkód) – katolicka recepcja Nostra aetate, (w:) Pokój dla świata. Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005), red. S.J. Żurek, Lublin 2006, s. 139-145.

 

2005

 

Historia literatury polskiej

 •  O polskojęzycznym, współczesnym (1989 -2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej, (w:) Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (II), red. B. Czarnecka, J. Kryszak, Pracownia Badań Emigracji – Instytut Literatury Polskiej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 219-233; przedruk: „Nowiny-Kurier” (Izrael, tygodnik) 07.01.2005, s. 10-11 (cz. I); 14.01.2005, s.10-11 (cz. II).
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 •  Innowacje metodyczne Stanisława Bortnowskiego (współautor: Elżbieta Żurek), „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 2, s. 5-7.
 • Zapomniany lubelski tekst Stanisława Bortnowskiego, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 2, s. 44-47.
 • Tradycja i współczesność, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 5-7.
 • Dialog z tradycją – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z dr. Jackiem Kopcińskim (IBL PAN), „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 8-13.
 • Co słychać w gimnazjum? O nauczycielach, uczniach i szkole po sześciu latach reformy, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 4, s. 68-75.

Inne

 

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Władysław od Mesjasz (o Władysławie Panasie), „Nowiny-Kurier” (Izrael, tygodnik) 28.01.2005, s. 11.
 • Rower i piłka. O VIII Ogólnopolskim Dniu Judaizmu w Kościele, „Nowiny-Kurier” (Izrael, tygodnik) 28.01.2005, s. 10.
 • Belferski rachunek sumienia (recenzja książek: Dariusz Chętkowski, Z budy. Czy spuścić ucznia z łańcucha?, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, ss. 208 oraz l.d.d.w. Osierocona generacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, ss. 256), „Więź” 2005, nr 3, s. 147-151.
 • Dzień, który nie zna zachodu. Ósmy polski Dzień Judaizmu, „Więź” 2005, nr 4, s. 43-46.
 • Potrzeba „małych Asyży”, „Więź” 2005, nr 5-6, s. 144-147.
 • Opowieść o słudze Mesjasza (recenzja książki: Sługa Mesjasza. Z ks. prał. Grzegorzem Pawłowskim – Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz, Wydawnictwo „Gaudium”, Lublin 2005, ss. 171), „Nowiny Kurier” (Izrael, tygodnik) 08.07.2005, s. 14.
 • Pakiet edukacyjny do programu „Co ty wiesz o alkoholu?”, (w:) „Co ty wiesz o alkoholu?”, Wydawnictwo Lipiec 2005, Lublin 2005, s. 6-14. (współautor: Elżbieta Żurek)
 • Scenariusze lekcji do programu „Co ty wiesz o alkoholu?”, (w:) „Co ty wiesz o alkoholu?”, Wydawnictwo Lipiec, Lublin 2005, s. 15-44. (współautor: Elżbieta Żurek)
 • Kościoły i związki wyznaniowe na Lubelszczyźnie, (w:) W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002, red. ks. J. Mariański, Lublin 2005, s. 839-858.
 • Z dziejów asymilacji polskich Żydów. O powieści „Pokój do wynajęcia” Ilony Flutsztejn-Grudy, „Nowiny Kurier” (Izrael, tygodnik) 16.12.2005, s. 12-13.

2004

 Historia literatury polskiej

 Książki

 • Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 313.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego

 Książki

 • Pakiet edukacyjny projektu „Turystyczny Szlak Rodu Lubomirskich” (współautor: Elżbieta Żurek), Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2004, ss. 19 + CD (zawierające scenariusze lekcji oraz zestaw ćwiczeń dydaktycznych).

 

Artykuły

 • Romantyzm na lekcjach języka polskiego, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 1, s. 5-7.
 • Romantyzm po 200 latach – rozmowa Wacława Pyczka i Sławomira Jacka Żurka z prof. Marianem Maciejewskim (KUL), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 1, s. 8-16.
 • O ciemnych mocach, patosie i wzniosłości oraz Europie ojczyzn, czyli jak dziś odczytujemy tradycję romantyczną – debata o romantyzmie we współczesnej szkole (głos w debacie), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 1, s. 53-62.
 • Jak uczyć wiedzy o kulturze?, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 2, s. 5-7.
 • Wiedza o kulturze w rytmie hip-hopu? – debata na temat wiedzy o kulturze w szkole (głos w debacie), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 2, s. 15-25.
 • Dlaczego didaskalia są ważne w analizie oraz interpretacji dramatu? Ćwiczenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (współautorka: Aleksandra Porożyńska), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 2, s. 103-106.
 • O istocie nauczania języka – rozmowa Sławomir Jacka Żurka z prof. Jadwigą Kowalikową (UJ), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 3, s. 8-13.
 • Znów za rok matura – debata w STENTORZE (głos w debacie), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 3, s. 14-24.
 • Co czytają maturzyści, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 3, s. 128-140.
 • A co z polonistami? Część druga artykułu „Co czytają maturzyści”, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 4, s.128-135.
 • Gombrowicz na lekcjach polskiego, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 4, s. s. 5-7.
 • Wieczne źródło olśnień – rozmowa Piotra Marciszuka i Sławomira Jacka Żurka z prof. Jerzym Jarzębskim (Uniwersytet Jagielloński), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 4, s. 8-15.
 • Edukacja na szlaku Lubomirskich, „Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” 2004, nr 3, s. 161-164.

Inne

 

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Przyszłością Kościoła są małe wspólnoty – z ks. abp. Bolesławem Pylakiem, arcybiskupem seniorem archidiecezji lubelskiej, rozmawia Sławomir Jacek Żurek, „Pastores” 2004, nr 2, s. 81-85.
 • Zapiski z czasów dojrzewania (recenzja tomu poezji Edy Ostrowskiej, Nie znałam Chrysta. Wybór poezji, „Norbertinum, Lublin 2003, ss. 172), „Akcent” 2004, nr-1-2, s. 186-188.
 • Żydzi i chrześcijanie – Stanisław Krajewski odpowiada na pytania Sławomira Żurka, „Nowiny Kurier” (Izrael, tygodnik) 05.11.2004, s. 14.
 • Miara świętości (recenzja monografii Józefa Wróbla, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004, ss. 309.), „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 108-112.
 • Chrześcijanin w świecie kultury współczesnej – Sławomir J. Żurek rozmawia z profesorem Stefanem Sawickim, „Ethos” 2004, nr 67-68, s. 327-332.

2003

 Historia literatury polskiej

 • Biografia żydowskiego anioła. O Arnoldzie Słuckim, „Więź” 2003, nr 4, s. 91-99.
 • Dwa autoportrety z nadzieją w tle. O wierszu Przed weimarskim autoportretem Dürera (w dwóch wariacjach) Aleksandra Wata, „Zeszyty Szkole” 2003, nr 3 (9), s. 37-47.
 • Gilgul neszamot. O kabalistycznej wędrówce dusz w poezji Arnolda Słuckiego, (w:) Żydzi w literaturze. Materiały XII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów, red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer, Katowice 2003, s. 7-16.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego

Książki

 • Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum (współautorzy: R. Doktór, E. Grodecka, Piotr Gutowski, L. Kujawa, T.P. Panek, D. Próchniak, J. Skarbek, J. Wojtysiak), Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa 2003, ss. 204.
 • Ścieżki Europy. Przewodnik metodyczny. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum (współautor: B. Jesionek-Biskupska), Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa 2003, ss. 96.

Artykuły

 •  Jak uczyć w nowym liceum ze STENTOREM?, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 1(7), s. 5-6.
 • Romantyczny dialog (z europejską mapą duchów w tle) – rozmowa z Aleksandrem Nawareckim (UŚ) i Dorotą Siwicką (IBL PAN), autorami podręcznika Przeszłość to dziś dla II klasy liceum i technikum, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 1(7), s. 14-17.
 • Stała obecność przed komputerem, czyli jak zostać redaktorem – rozmowa z Teresą Marciszuk, redaktorem naczelnym Wydawnictwa STENTOR, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 1(7), s. 18-22.
 • Staro-nowa matura – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Józefem Olejniczakiem (Uniwersytet Śląski), „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 2(8), s. 7-11.
 • Czy Żydzi i chrześcijanie mają jeden kalendarz? Scenariusz zajęć międzyprzedmiotowych dla gimnazjum (kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej), (w:) Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, red. merytoryczna: M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska; red. metodyczna: S. J. Żurek, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Projectguggenheim, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin, Lublin 2003, s.80-82.
 • Humanista i mała ojczyzna, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 4, s. 5-6.
 • W laboratorium demokracji – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Wiesławem Theissem (Uniwersytet Warszawski), „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 4, s. 7-16.

Redakcje książek zbiorowych

 • Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, red. merytoryczna: M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska; red. metodyczna: S. J. Żurek, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Projectguggenheim, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin, Lublin 2003, ss. 148.

Inne

 Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Z nauczania Jana Pawła II o Holokauście, „Pastores” 2003, nr 2, s. 117-123.
 • Wiraż kulturowy. Z Ks. Abp. Józefem Życińskim, metropolitą lubelskim, rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Sławomir Jacek Żurek, „Pastores” 2003, nr 2, s. 69-76.
 • Kształcenie zintegrowane – rozmowa Joanny Wójtowicz z dr. Sławomirem Jackiem Żurkiem, „Klanza w Szkole” 2003, nr 1, s. 3-8.
 • Księga i nadzieja. Z rabinem Michaelem A. Signerem rozmawia Sławomir Żurek, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 41, s. 11.
 • Pomiędzy Dabru Emet a Sacred Obligation, „Przegląd Uniwersytecki” 2003, nr 5 (85), s. 19-20.
 • Obrazki pełne goryczy, „Akcent” 2003, nr 3, s. 148-150.
 • Żydowski chłopiec. O narodzeniu Jezusa Chrystusa i Jego pierwszych latach rozmawia Rafał Pastwa z dr. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL), „Itinerarium” 2003, nr 1, s.65-71.
 • Z lirycznego kalendarza (recenzja tomu poezji ks. Alfreda Wierzbickiego Miejsca i twarze, „Norbertinum”, Lublin 2003), „Akcent” 2003, nr 4, s. 159-161.
 • Sam na sam z poezją (recenzja tomu poezji Anny Frajlich, W słońcu listopada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000) „Akcent” 2003, nr 4, s. 164-166.

2002

 Historia literatury polskiej

 •  Gespräche Baruchs mit Jeremia. Über die Prophezeiungen von Czesław Miłosz und Aleksander Wat aus den »Gesprochenen Erinnerungen« (w:) Aleksander Wat und »Sein« Jahrhundert, red. M. Freise, A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s. 150-161.
 • Motyw „Izraela” w poezji Aleksandra Wata, Arnolda Słuckiego i Henryka Grynberga, „Kontury” (Tel-Awiw) 2002, nr 13, s. 136-144.
 • Na granicy światów. W kręgu pisarzy polsko-żydowskich XX wieku, „Obyczaje – Magazyn Międzynarodowy” 2002, nr 9-10, s. 8-11.
 • Holokaust jako kluczowe doświadczenie ludzkości w wypowiedziach Jana Pawła II oraz zapisach literatury polskiej, (w:) Cierpienie w literaturze polskiej, red. K. Dybciak i St. Szczęsny, Siedlce 2002, s. 119-138.
 • „Próchnieć, łuszczyć się, rozpadać...”. O trzech gestach mesjańskich w poezji Aleksandra Wata, (w:) W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. J. Borowski, W. Panas, Lublin 2002, s. 35-57.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Internet w warsztacie nauczyciela polonisty, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 1(3), s. 60-67.
 • W poszukiwaniu diamentów – rozmowa z prof. Mieczysławem Inglotem (Uniwersytet Wrocławski), „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 1(3), s. 12-16.
 • Może jednak dialog... O potrzebie spotkania uniwersytetu i szkoły, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 2(4), s. 5-7.
 • Współczesne wyzwania uniwersytetu i szkoły – rozmowa z prof. Zenonem Urygą z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 2(4), s. 8-14.
 • Wstęp, (w:) Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze, red. A. Książek-Szczepanikowa, M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 7-10.
 • O potrzebie tworzenia środowiska uczniowsko-nauczycielskiego w nowej szkole. Na przykładzie pracy w kwartalniku „Scriptores Scholarum”, (w:) Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze, red. A. Książek-Szczepanikowa, M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 71-82.
 • Edukacja europejska w szkole, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 3(5), s. 5-6.
 • Nauczyciel w Unii Europejskiej – rozmowa z Ewą Repsch z MENiS, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 3(5), s. 7-10.
 • Multimedialność – szansa czy zagrożenie dla dydaktyki humanistycznej?, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 4(6), s. 5-6.
 • Ekologia medialna – rozmowa z prof. Dr hab. Leonem Dyczewskim OFMConv (KUL), „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 4(6), s. 7-11.
 • Świat jest jeden! O potrzebie edukacji międzyprzedmiotowej (propozycje rozwiązań dydaktycznych proponowanych w Nauczycielskim Studium Podyplomowym KUL), (w:) Uczeń w Nowej Szkole. Edukacja Humanistyczna, red. M. Kujawska, Instytut Historii UAM, Poznań 2002, s. 27-34.

Inne

 Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Mesjasz powróci na Ziemię w Lublinie. Ze Sławomirem Jackiem Żurkiem rozmawia Justyna Szproch, „Spojrzenia” 2002, nr 2, s. 84-85.
 • Opowieść o bólach Mesjasza, „Wieź” 2002, nr 5, s. 155-157.

2001

 

Historia literatury polskiej

 •  W poszukiwaniu „Niewidzialnego Mesjasza”. Komentarze kabalistyczne do liryku „Pan Cogito szuka rady” Zbigniewa Herberta, (w:) Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, UNIVERSITAS, Kraków 2001, s. 215-232.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Blaski i cienie reformy oświaty, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 1, s. 5-9.
 • O potrzebie nauczania międzyprzedmiotowego, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 18-20.
 • Rewolucja międzyprzedmiotowa – debata nauczycieli akademickich z KUL (współautorzy: R. Doktór, P. Gutowski, D. Próchniak, J. Skarbek), „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 25-29.
 • Ścieżki edukacyjne w Internecie, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 81-88.
 • Uniwersytet – szkoła. Potrzeba dialogu. O zestawach egzaminacyjnych z nauki o literaturze dla kandydatów na Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2001/2002, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 125-127.
 • Język polski. Propozycje wykorzystania komputera i Internetu w procesie dydaktycznym, (w:) Komputer i Internet w szkole, red. K. Guzek, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 2001, s. 67-76.
 • Humanistyczne ścieżki edukacyjne. Propozycje wykorzystania komputera i Internetu w procesie dydaktycznym, (w:) Komputer i Internet w szkole, red. K. Guzek, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 2001, s. 139-148.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Kalendarz hebrajski, (w:) Kalendarz Ekumeniczny 2001, Lublin 2001, s. 181-184.
 • Polish-Jewish Meetings at The Memorial Gate in Lublin, (w:) Jews and Christians in Dialogue II: Identity – Tolerance – Understanding, Ed. by M. Bron Jr, Stockholm 2001, s.174-177.
 • Ekumeniczna dyskusja redakcyjna przy cieście drożdżowym: Bliźni i słowa (red.), (w:) Kalendarz Ekumeniczny 2002, Lublin-Sandomierz 2002, s. 45-53.
 • „Mówcie prawdę” (Dabru emet) – żydzi o chrześcijanach, chrześcijanie o żydach (Warszawa 9 V 2001), „Studia Judaica” 2001, nr 4, s. 169-172.

2000

 Historia literatury polskiej

 • Żydowski „alchemik słowa” (O słowie i poecie w lirykach Arnolda Słuckiego), (w:) Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach naukowych, red. K. Pilarczyk, Kraków 2000, s. 381-396.
 • Miriam Akavia, (w:) Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 6-8.
 • Natan Gross, (w:) tamże, s. 140-142.
 • Henryk Grynberg, (w:) tamże, s. 144-146.
 • Kontury. Almanach, (w:) tamże, s. 182-183.
 • Łucja Pinczewska-Gliksman, (w:) tamże, s. 323-325.
 • Arnold Słucki, (w:) tamże, s. 394-396.
 • Stanisław Wygodzki, (w:) tamże, s. 482-485.
 • Z Polską w sercu – rozmowa z Ryszardem Löwem, izraelskim historykiem literatury polskiej, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7-9, s. 132-138.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 •  „Na taśmie literaturoznawczej”. Jak dzieło literackie podlega oglądowi teoretyka, krytyka i historyka literatury? (współautorzy: L. Giemza i M. Solecki), „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 2 (33), s. 48-51.
 • W drodze do gazu... czy i jak mówić o Holokauście na lekcjach języka polskiego? (współautorzy: B. Łoś i D. Sinulingga), „Język Polski w Szkole Średniej” 2000/2001, nr 1, s. 44-48.
 • O „człowieku przełomu” na sposób zintegrowany, (współautorzy: A. Kasperek i A. Trybus), „Język Polski w Szkole Średniej” 2000/2001, nr 1, s. 81-88.

 

Inne

 Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Zbawienie pochodzi od Żydów, „Kultura” 2000, nr 9, s. 159-164.
 • O dniu judaizmu, „Scriptores Scholarum” 2000, nr 1 (26), s. 92-93.
 • Na gruncie dialogu. O kolokwium chrześcijańsko-żydowskim w Sztokholmie, „Scriptores Scholarum” 2000, nr 1 (26), s. 107-109.
 • Żydzi i chrześcijanie w dialogu (Sztokholm 8-10 III 2000), „Studia Judaica” 2000, nr 1, s. 113-115.
 • Moi Mistrzowie Duchowi (głos w ankiecie), „Więź” 2000, nr 9, s. 160-164.
 • Czym jest wiara żydowska? Komentarz wygłoszony podczas wieczornej modlitwy na II Dzień Judaizmu w Lublinie (17 stycznia 1999), „Roczniki Teologiczne” 2000, t. XLVII, z. 7, s. 250-254.

1999

 Historia literatury polskiej

 Książki

 • ....lotny trud półistnienia. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego. Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, ss. 204.

 Artykuły

 • Przywołane z pamięci (Przedmowa), (w:) M. Rolnicki, Krzak gorejący, Jerozolima-Lublin 1999, s. 5-10.
 • Arnold Słucki, „Polski Słownik Biograficzny” 1999-2000, Polska Akademia Nauk, t. 39, s. 93-95.
 • O antysemityzmie, Leo Lipskim i „Ludziach z Maisons-Laffitte” – rozmowa z Łucją Pinczewską-Gliksman, „Tygiel Kultury” 1999, nr 7-9, s. 124-133.
 • Aleksandra Wata wędrówka ku wyższym światom (od nihilizmu do judeochrześcijaństwa), (w:) Szkice o poezji Aleksandra Wata, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1999.
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 •  Bierność, wyczekiwanie i sporo goryczy (współautor: Barbara Smutek), „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 39 (2620), s. 4.
 • Biblia w gimnazjum. O potrzebie i sposobach lektury Pisma Świętego na lekcjach języka polskiego w nowej szkole (szkic metodyczny), „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” 1999/2000, nr 1, s. 15-21.
 • Nauczanie zintegrowane. O przygotowaniu nauczycieli do zajęć w bloku humanistycznym, „Warsztaty Polonistyczne” 1999, nr 2, s. 56-69.
 • Nauczyciel wobec reformy polskiego systemu szkolnictwa (współautor: Barbara Smutek), „Scriptores Scholarum” 1999, nr 2/3 (23/24), s. 183-196.
 • Jerozolima. Ścieżka międzyprzedmiotowa (współautorzy: R. Doktór, D. Próchniak, J. Skarbek, J. Wojtysiak), „Scriptores Scholarum” 1999, nr 2/3 (23/24), s. 197-219.
 • Ateny. Edukacja filozoficzna (współautorzy: R. Doktór, P. Gutowski, D. Próchniak, J. Skarbek,), „Scriptores Scholarum” 1999, nr 4 (25), s. 180-202.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Żydzi w literaturze (XII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Naukowych i Studentów. Katowice 21-23.04.1999), „Studia Judaica” 1999, nr 1 (3), s. 117-119.
 • Kobiety rządzą światem – rozmowa z prof. Jadwigą Mizińską (UMCS), „Scriptores Scholarum” 1999, nr 1 (22), s. 13-22.
 • KNS, czyli katolik na stanowisku – rozmowa z ks. prof. Franciszkiem Kampką (prorektorem KUL) znawcą Katolickiej Nauki Społecznej (KNS), „Scriptores Scholarum” 1999, nr 2/3 (23/24), s. 8-13.
 • Przyjaźnie o reformach. Projekt programu edukacji regionalno-samorządowej (współautor: Barbara Smutek), „Scriptores Scholarum” 1999, nr 2/3 (23/24), s. 176-179.
 • Powrót do stanu normalności, czyli od „Solidarności” do wolności – rozmowa z prof. Zbigniewem Hołdą (UMCS; UJ), „Scriptores Scholarum” 1999, nr 4 (25).
 • Sesja o cierpieniu w literaturze w kontekście dzieła Jana Pawła II, Siedlce, 31 V – 2 VI 1999, „Ethos” 1999, nr 4 (48), s. 261-264.

1998

 Historia literatury polskiej

 •  Głos odchodzącego pokolenia. W 85. rocznicę urodzin Łucji Pinczewskiej-Gliksman, „Kultura” (Paryż) 1998, nr 11, s.126-128.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
Artykuły
 •  Czytelnicy bez przesady. O stanie czytelnictwa maturzystów w polskiej szkole w roku szkolnym 1997/98 (Ankieta „Kultury” i „Scriptores Scholarum”), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3,
 • Czytelnicy bez przesady (Ankieta „Kultury” i „Scriptores Scholarum”), „Kultura” (Paryż) 1999, nr 1/2, s. 39-64.
 • Stereotypy mieszkają w języku – rozmowa z prof. Jerzym Bartmińskim (UMCS), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3 (19/20), s. 11-17.
 • Potrzeba pamięci – rozmowa z prof. Władysławem Panasem (KUL), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3 (19/20), s. 18-22.

Redakcje książek zbiorowych

 • Rozmowy edukacyjne (wstęp, opracowanie i redakcja), Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN”; Wydawnictwo „Norbertinum”, Lublin 1998, ss. 215.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Historia mówiona – rozmowa z prof. Tadeuszem Radzikiem (UMCS), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 1 (18), s. 11-17.
 • Przywracać świat Bogu – rozmowa z ks. drem Marianem Nowakiem (WSD Lublin), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3 (19/20), s. 23-29.
 • „Nie pozwalajmy uwieść się takim bólom, które przeszkadzają mówić w sposób rzeczowy o przeszłości” – rozmowa z prof. Henrykiem Gapskim (KUL), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3 (19/20), s. 30-34.
 • Tacy sami jak wszyscy – rozmowa z ks. prof. Tadeuszem Witkowskim (KUL), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 4 (21), s. 10-15.
 • Trzy drogi niepełnosprawności – wczoraj i dziś – rozmowa z drem Janem Skarbkiem (KUL), „Scriptores Scholarum” 1998, nr 4 (21), s. 22-28.
 • Żydzi lubelscy, „Studia Judaica” 1998, nr 1.
 • Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, „Kultura” (Paryż) 1998, nr 1/2.
 • Polsko-żydowskie „Kontury” literackie, „Akcent 1998, nr 1/2.
 • W świecie rozbitych naczyń i światła, „Przegląd Powszechny” 1998, nr 11.
 • Katalog pamięci ocalonych, „Scriptores Scholarum” 1998, nr 4 (21), s. 113-114.

1997

 Historia literatury polskiej

 • Żydowskie miasteczko w poezji Arnolda Słuckiego, „Akcent” 1997, nr 4, s. 99-105.
 • Szagalewa ostatni spadkobierca. W 25. rocznicę śmierci Arnolda Słuckiego, „Kultura” (Paryż) 1997, nr 5, s. 135-138.
 • Sakralne motywy żydowskie w poezji Aleksandra Wata, (w:) Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Kraków 1997, s. 429-438.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 •  Wychowanie – rzeczywistość i dążenia – rozmowa z prof. Wiesławem Theissem (UW) „Scriptores Scholarum” 1997, nr 1 (14), s. 15-20.
 • Młodzi i media (katolickie), „Scriptores Scholarum” 1997, nr 1.
 • Migotanie tajemnicy. O prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie, „Polonistyka” 1997, nr 7, s. 426-430.
 • „Autorytet nauczyciela!”, „Ethos” 1997, nr 4, s. 267-268.
 • Wybierając świadomie można tylko na barkach olbrzymów – rozmowa z prof. Jerzym Strojnowskim (KUL), „Scriptores Scholarum” 1997, nr 2/3 (15/16), s. 13-19.
 • Od estetyki do etyki – rozmowa z prof. Wiesławem Pawłem Szymańskim (UJ), „Scriptores Scholarum” 1997, nr 2/3 (15/16), s. 20-25.
 • De schola et theatro, (w:) Brama, red. J. Krupska, Lublin 1997.

 

Inne

 Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Spuścizna Unii Brzeskiej – rozmowa z O. drem Sergiuszem Gajkiem (KUL) „Scriptores Scholarum” 1997, nr 1 (14), s. 21-29.
 • Inicjatywa jest zawsze po stronie Boga – rozmowa z O. Wacławem Oszajcą (SJ), „Scriptores Scholarum” 1997, nr 2/3 (15/16), s. 82-93.
 • Fenomen istnienia, „Scriptores Scholarum” 1997, nr 1.
 • Samotność wśród bliskich, „Akcent” 1997, nr 1.
 • Ochroniarz ideologiczny – rozmowa z prof. Krzysztofem Pomianem (FNOBN), „Scriptores Scholarum” 1997, nr 1 (14), s. 30-33.

1996

 Historia literatury polskiej

 • Na krawędzi światów, (w:) Łucja Pinczewska-Gliksman, Na aryjskich papierach, Jerozolima-Lublin 1996, s. 5-8.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? Czyli o metodyce pracy w czasopiśmie uczniowsko-nauczycielskim, „Wiadomości, Opinie, Myśli” 1996, nr 4, s. 8-11.
 • Powtórzyć gest Boga – rozmowa z drem Wojciechem Kaczmarkiem (KUL), „Scriptores Scholarum” 1996, nr 11/12, s. 17-24.
 • Dramat w szkole po trzykroć – rozmowa z prof. Bożeną Chrząstowską (UAM), „Scriptores Scholarum” 1996, nr 11/12, s. 25-31.
 • „Gromadki gońców z pochodniami” – rozmowa z prof. Stanisławem Fitą (KUL), „Scriptores Scholarum” 1996, nr 13, s. 8-14.
 • Czy polska szkoła wychowuje do obywatelskiej aktywności?, „Scriptores Scholarum” 1996, nr 13, s. 93-96.

Inne

 Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Ekumenizm musi się zacząć w każdym z nas! – rozmowa z ks. prof. Wacławem Hryniewiczem (KUL), „Scriptores Scholarum” 1996, nr 10, s. 8-15.
 • Atlantyda literatury polskiej, „Przegląd Powszechny” 1996, nr 11, s. 233-237.
 • Ukryte talenty – rozmowa z prof. Adamem Bielą (KUL), „Scriptores Scholarum” 1996, nr 13, s. 15-22.
 • Młode wino i stare bukłaki – rozmowa pokolenia X z prof. Zytą Gilowską (KUL), „Scriptores Scholarum” 1996, nr 13, s. 23-30.

1995

 Historia literatury polskiej

 •  Żydowskie życie – żydowska śmierć. O świecie wartości w prozie Henryka Grynberga, „Akcent” 1995, nr 2 (60), s.110 – 117.
 
Dydaktyka literatury i języka polskiego
 • Odpowiedzialność Kluczem do dojrzałości – rozmowa z prof. Marią Braun-Gałkowską (KUL), „Scriptores Scholarum” 1995, nr 5/6, s. 11-20.
 • Szkoła nierzeczywistości, „Polonistyka” 1995, nr 5, s. 336-340.
 • Szkoła po drugiej stronie lustra, „Scriptores Scholarum” 1995, nr 5/6, s. 65-68.
 • „Scriptores Scholarum”, czyli piąte koło u wozu, „Scriptores Scholarum” 1995, nr 7, s. 65-68.

 

Inne

 Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Ciało człowieka w mistyce żydowskiej. Kilka uwag na marginesie książki „Duchowe dziedzictwo Żydów polskich” Byrona L. Sherwina, „Scriptores Scholarum” 1995, nr 8/9, s. 109-112.
 • Ekologiczna glosa wierzącego przyrodnika – rozmowa z prof. Sergiuszem Riabininem (UMCS), „Scriptores Scholarum” 1995, nr 8/9, s. 17-24.
 • Ecclesia Polona – utrum Tridentum an Vaticanum II?, „Scriptores Scholarum” 1995, nr 10, s. 91-95.
 • Potrzeba dialogu (VII Sympozjum teologiczne Kościół a Żydzi i judaizm. Duchowe dziedzictwo Żydów Polskich), „Przegląd Powszechny” 1995, nr 10, s. 92 – 93.

1994

 Historia literatury polskiej

 •  „To niezwykłe przegrywać przez całe życie i się nie poddać!” – rozmowa z drem hab. Józefem Fertem (KUL), „Scriptores Scholarum” 1994, nr 2, s. 10-16.
 • Antysemityzm – zagrożenie dla świata żydowskiego w prozie Henryka Grynberga, „Scriptores Scholarum” 1994, nr 3-4, s. 140-142.
 • „Kronika” Henryka Grynberga jako dramat religijny, „Scriptores Scholarum” 1994, nr 5-6, s. 166-168.

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

 •  Jest Ewangelia! Komentarze do liryku „Koncept a Ewangelia” Cypriana Norwida, „Scriptores Scholarum” 1994, nr 2, s. 35-40.

1993

 Historia literatury polskiej

 

 • Świętość żydowska. Badanie sacrum w literaturze żydowskiej (analiza teoretyczna), „Scriptores Scholarum” 1993, nr 1, s. 27-36.

 

 

 

 

 


Redakcje czasopism
 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

 

 

 „Scriptores Scholarum”. Kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich przyjaciół

(ISNN 1231-5451)

 

 1. 1993, nr 1 [„Zeszyt Szkolny”], ss. 119.
 2. 1994, nr 2 [„Zeszyt Norwidowski”], ss. 77.
 3. 1994, nr 3-4 [„Filozofia w Szkole”], ss. 186.
 4. 1994, nr 5-6 [„Zeszyt Edukacyjny”], ss. 200.
 5. 1995, nr 7 [„Zeszyt Dziennikarski”], ss. 240.
 6. 1995, nr 8-9 [„Zeszyt Ekologiczny”], ss. 240.
 7. 1996, nr 10 [„Spotkania kultur”], ss. 230.
 8. 1996, nr 11-12 [„Zeszyt teatralny «Dramat w Szkole»”], ss. 203.
 9. 1996, nr 13 [„Zeszyt o przedsiębiorczości”], ss. 202.
 10. 1997, nr 1 (14) [„Zeszyt 13. pluralizmów. Kontynuacje i polemiki”], ss. 208.
 11. 1997, nr 2-3 (15-16) [„Zeszyt samorządowy. Wybory i decyzje’97”], ss. 208.
 12. 1997, nr 4 (17) [„Zeszyt integracyjny. Rzeczpospolita w Europie”], ss. 202.
 13. 1998, nr 1 (18) [„Zeszyt mówiony. «Pamięć – Miejsce – Obecność»”], ss. 186.
 14. 1998, nr 2-3 (19-20) [„Zeszyt o stereotypach. Fobie i resentymenty”], ss. 212.
 15. 1998, nr 4 (21) [„Niepełnosprawni?”], ss. 200.
 16. 1999, nr 1 (22) [„Zeszyt (Anty)Feministyczny”], ss. 190.
 17. 1999, nr 2-3 (23-24) [„Zeszyt Wielośrodowiskowy. «Medium – Środowisko – Tożsamość»”], ss. 200.
 18. 1999, nr 4 (25) [„Zeszyt Otwarty. Dekada (1989-1999)”], ss. 204.
 19. 2000, nr 1 (26) [„Chrześcijaństwo 2000”], ss. 218.

 

„Zeszyty Szkolne” (Edukacja Humanistyczna). Kwartalnik

(ISSN 1642-1302)

 

 1. 2001, nr 1 [„Wokół reformy”], ss. 118.
 2. 2001, nr 2 [„Wokół integracji”], ss. 134.
 3. 2002, nr 1 (3) [„Internet w szkole – szkoła w Internecie”], ss. 109.
 4. 2002, nr 2 (4) [„Uniwersytet – szkoła. Potrzeba dialogu”], ss. 112.
 5. 2002, nr 3 (5) [„Nauczyciel w Unii Europejskiej”], ss. 117.
 6. 2002, nr 4 (6) [„Multimedialność”], ss. 125.
 7. 2003, nr 1 (7) [„Jak uczyć w nowym liceum ze STENTOREM”], ss. 135.
 8. 2003, nr 2 (8) [„Wokół nowej matury 2005”], ss. 126.
 9. 2003, nr 3 (9) [„Czytać czy oglądać?”], ss. 128.
 10. 2003, nr 4 (10) [„Humanistyka w małej ojczyźnie”], ss. 133.
 11. 2004, nr 1 (11) [„Romantyzm po 200 latach”], ss. 177.
 12. 2004, nr 2 (12) [„Jak uczyć wiedzy o kulturze?”], ss. 150.
 13. 2004, nr 3 (13) [„Nowa matura raz jeszcze”], ss. 165.
 14. 2004, nr 4 (14) [„Gombrowicz na lekcjach polskiego”], ss. 145.
 15. 2005, nr 1 (15) [„Uczeń twórczy”], ss. 127.
 16. 2005, nr 2 (16) [„Innowacje metodyczne – numer specjalny na 70-lecie Stanisława Bortnowskiego”], ss. 119.
 17. 2005, nr 3 (17) [„Dialog z tradycją, czyli jak uczyć literatury współczesnej”], ss. 174.
 18. 2005, nr 4 (18) [„Nowa podstawa programowa”], ss. 163.
 19. 2006, nr 1 (19) [„W językoznawczych stronach”], ss. 180.
 20. 2006, nr 2 (20) [„Polonistyka zdegradowana”], ss. 124.
 21. 2006, nr 3 (21) [„Gimnazjum po ośmiu latach”], ss. 156.
 22. 2006, nr 4 (22) [„Jak pisać? O sztuce konstruowania tekstów”], ss. 132.
 23. 2007, nr 1 (23) [„Literatura emigracyjna w szkole”], ss. 164.
 24. 2007, nr 2 (24) [„Chronologicznie czy problemowo?”], ss. 136.
 25. 2007, nr 3 (25) [„Filozofia w szkole”], ss. 123.
 26. 2007, nr 4 (26) [„Wiek XX – potrzeba refleksji”], ss. 102.
 27. 2009, nr 1 (27) [„Polonistyka elektroniczna”], ss. 108.
 28. 2009, nr 2 (28) [„Literatura dla dzieci i młodzieży”], ss. 121.
 29. 2009, nr 3 (29) [„Nowa Podstawa Programowa (Anno Domini 2008)”], ss. 128.
 30. 2009, nr 4(30) [„Literatura najnowsza na lekcjach języka polskiego”], ss. 125.

 

Inne

 

 „Kalendarz Ekumeniczny”

(ISBN 83-905358-9-0)

 1. 2000, nr 1, ss. 168.
 2. 2001, nr 2, ss. 204.
 3. 2002, nr 3, ss. 148.

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2020, godz. 10:54 - Sławomir Żurek