2010

 • Arkadia i cienie, [w:] Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010, s. 256-266.
 • Piękno jako tortura. O zawiści w „Trylogii kosmicznej” C.S. Lewisa, „Zeszyty Karmelitańskie” 2010, nr 1, s. 115-121.

 

2009

 • Katolicyzm sarmacki, [w:] Humanitas i Christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 191-222.
 • Prawo powszechne, tor pospolity. Kilka uwag do interpretacji Trenu XIX Jana Kochanowskiego, „Colloquia Litteraria UKSW” 6 (2009), z. 1, s. 7-24.

 

2008

 • Współred.: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, […], Warszawa, Wydawnictwo IBL, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 2008 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XVIII (LXXIV), ss. 397.
 • Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego na podstawie „Ogrodu fraszek” i „Moraliów”, Warszawa, Wydawnictwo IBL, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 2008 (Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XVI (LXXII), ss. 189.
 • Humanitas: lectio – imitatio. Przypadek Potockiego, [w:] Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (Studia i materiały), red. A. Nowicka-Jeżowa i M. Cieński, przy współpracy A. Pawlak, Warszawa 2008-2009, s. 133-146.
 • Poeta i proza. Kilka uwag o świadomości twórczej Wacława Potockiego, [w:] „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa 2008, s 313-322.
 • Uwagi o przymusach metodologicznych w badaniach literatury staropolskiej, "Roczniki Humanistyczne" 2008, z. 1, s. 7-16.
 • Nic protokolarne. Naborowski pod piórem Rymkiewicza (preliminaria), [w:] Daniel Naborowski. Krakowianin – Litwin – Europejczyk, red. K. Follprecht, K. Gajdka, Katowice 2008, s. 129-147.

2007

 • Migawki, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 1, s. 333-340.
 • Listy i okolice, "Akcent" 2007, z. 1, s. 134-137.

 

2005

 • Zgniła chusta / biały arkusz. Potockiego misterium papieru i ciała (lektura Pieśni XXI), [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 173-183.

 

2003

 • „Teatrum nie objętej atmosfery”. O niebiosach Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin 2003, s. 147-161.
 • Skarga klasyka, „Akcent” 2003, z. 1-2, s. 172-173.

 

2002

 • Sprzeczne komunikaty. Alegoria i mowa podwójna w „Nadobnej Paskwalinie”, [w:] Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller, J. Kowalski, Poznań 2002, s. 221-234.
 • Kasper Twardowski: między spojrzeniem a językiem, „Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 1, s. 103-126.
 • Oko i całość, „Akcent” 2002, z.1-2, s. 195-199.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 18:32 - Agata Poręba