2008

  • Energeia, ingenium i arystotelesowskie pojęcie ruchu, „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 1, s. 131-150. 
  • Enargeia”. Teoria naoczności i żywości stylu w pismach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, pod red. E. Lasocińskiej i A. Czechowicz, Warszawa 2008, s. 131-146.

 

2006

  • Metamorficzne „theatrum mundi”. O przeobrażeniach, maskaradach i złudzeniach w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego, w: Wokół słowa, pod red. J. Pechmana, W. Czaplewskiego, J. Koźmińskiego, Kołobrzeg 2006, s. 131-145. 
  • Kolokwia staropolskie. Proza staropolska znana i nieznana, Konferencja naukowa w Kazimierzu nad Wisłą 5-9 IX 2005 – sprawozdanie, „Barok. Historia, Literatura, Sztuka” 13\\\\2 (2006), s. 280-283.

 

2005

  • Cudowność, paralogizm, koncept, w: Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego i Wiesława Pawlaka, Lublin 2005, s. 29-47.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 21:28 - Agata Poręba